Ob Mednarodnem muzejskem dnevu bi vas radi opozorili na protestno izjavo Strokovnega sveta Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Pripravili so jo prof. dr. Franc Janžekovič, mag. Matija Križnar, dr. Slavko Polak, prof. dr. Peter Trontelj, doc. dr. Al Vrezec in prof. dr. Boštjan Rožič, ki soglasno izražajo nestrinjanje s postopki Ministrstva za kulturo ob nesprejemljivem in strokovno neutemeljenem spreminjanju Sklepa o ustanovitvi Prirodoslovnega muzeja Slovenije (Uradni list RS, sklep 1164., št. 54, stran 3508). Nestrinjanje se nanaša na spremembe 9. člena (Sklepa o ustanovitvi Prirodoslovnega muzeja Slovenije) o pogojih kandidatov za direktorja Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki ne zahteva več kandidatove naravoslovne izobrazbe, ki je po njihovem mnenju ključna.

Skip to content