Prirodoslovni muzej Slovenije je na pobudo Strokovnega sveta JZ PMS, v sodelovanju s predsednikom prof. dr. Borisom Kryštufkom, pridobil podporo vodilnih akademskih institucij za začetek normalizacije razmer v naravoslovnem muzealstvu. Vodilne institucije smo povabili k podpisu izjave Naravoslovna skupnost proti drugemu aleksandrijskemu požaru. Izjava izhaja iz sledečih dejstev:

1. Naravoslovne zbirke so enkratna in nenadomestljiva kulturna dediščina in znanstveno-raziskovalna infrastruktura, Ker so shranjene prirodnine primarni vir informacije o okoljskih razmerah v določenem obdobju se v antropocenu njihov pomen pri razumevanju okoljskih sprememb samo še povečuje.

2. Edina javna ustanova, pooblaščena za hranjenja tovrstne dediščine je Prirodoslovni muzej Slovenije. Njegov položaj v javni muzejski mreži se slabša že ves čas samostojne države. V muzejski mreži, financirani iz državnega proračuna, je delež zaposlenih na področjih zoologije, botanike, geologije, mineralogije in paleontologije manj kot 3%.

3. Ocenjujemo, da je v državi javni lasti približno dva milijona prirodnin, od tega polovica v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Te muzealije so natrpane na približno tisoč kvadratnih metrih površin, ki so prostorsko razpršene, neprimerne za hranjenje občutljivega materiala in ne omogočajo širjenja zbirk. Po letu 1991 je Ministrstvo za kulturo večkrat obljubilo prioritetno reševanje prostorske stiske Prirodoslovnega muzeja Slovenije, vendar tega ni nikoli uresničilo.

4. Naravoslovne zbirke (muzeji) so sestavni del večine najeminentnejših univerz (Oxford, Cambridge, Stanford, Harward, UCL, Princeton, Yale) in nacionalnih akademij znanosti (Philadelphia Academy of Natural Sciences, Ruska Akademija znanosti, Academia Sinica). Prepričani smo, da bo imela normalizacija razmer na področju naravoslovnega muzealstva pozitiven učinek na akademsko življenje v RS.

Kot je razvidno iz prilog, so normalizacijo razmer v naravoslovnem muzealstvu podprli:

 • Univerza v Ljubljani
 • Univerza v Mariboru
 • Nacionalni inštitut za biologijo
 • Geološki zavod Slovenije
 • 4. razred SAZU

 

dr. Breda Činč Juhant
direktorica

Poslano na naslove

 • Državni zbor, gp@dz-rs.si
 • poslanci osmega sklica DZ RS, izvoljeni na volitvah 3. junija 2018 (90 poslancem glede na Zapisnik o ugotovitvi izida predčasnih volitev poslancev v DZ RS, poimensko), DZ, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana
 • Službi za odnose z javnostjo DZ, soj@dz-rs.si
 • Kabinet predsednika DZ, katarina.ratosa@dz-rs.si
 • Državni svet RS, gp@ds-rs.si
 • Vlada RS, gp.gs@gov.si
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, gp.mizs@gov.si
 • Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si
 • Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gp.mkgp@gov.si
 • Ministrstvo za okolje in prostor, gp.mop@gov.si
 • Urad predsednika RS, p.uprs@predsednik.si
 • članom Strokovnega sveta JZ (prof. dr. Boris Kryštufek – predsednik sveta, prof. dr. Dušan Devetak, prof. dr. Peter Trontelj, prof. dr. Boštjan Rožič, mag. Slavko Polak, mag. Matija Križnar) po elektronski pošti
 • članom Sveta JZ PMS (Ivan Oven – predsednik sveta, mag. Magdalena Petrič, mag. Alma Intihar, Mojca Jernejc Kodrič, Nevenka Vratanar) po elektronski pošti
 • Ministrstvo za kulturo, gp.mk@gov.si
 • STA, o-sta@sta.si
Skip to content