Študijski krožek: Narava znana neznanka

Življenje v ekstremnih okoljih

Študijski krožek NARAVA – ZNANA NEZNANKA pripravljamo v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Poteka od Oktobra do konca maja vsako sredo od 16.30 do 17. ure. Vodi ga dr. Staša Tome

Letošnja tema ima naslov: ŽIVLJENJE V EKSTREMNIH OKOLJIH

Poleg mentorice bodo del vsebin predstavili sodelavci Prirodoslovnega muzeja Slovenije, vrhunski strokovnjaki za različna področja biologije in geologije. Slušatelji se bodo lahko tudi dejavno vključili v predstavitev vsebin in sodelovali pri pripravi zaključne razstave. Naravo in njene skrivnosti bomo spoznavali tudi skozi različne zabavne igre, animacije in ob obiskih terena ter drugih naravoslovnih ustanov. Ob koncu našega druženja pa se bomo podali na zaključni izlet (če bodo razmere to dopuščale), ki ne bo le prijetno druženje, pač pa tudi utrjevanje naučenega in doživljanje narave »in situ«.

Če bodo razmere dopuščale, bomo skupaj z udeleženci programa pripravili tudi priložnostno razstavo, ki bo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije na ogled od konca maja do septembra 2021.

PROGRAM

Življenje je osvojilo vse dele našega planeta in se ustalilo tudi tam, kjer tega ne bi nikoli pričakovali: na najvišjih vrhovih gora, kjer pihajo ledeni vetrov, sonce neusmiljeno seva, zima je dolga, poletja pa kratka. V izjemnih morskih globinah, kamor ne prodre niti trohica svetlobe, voda je hladna, tlak pa izjemno visok. V puščavah, kjer skorajda ni prsti in vode, noči so ledeno hladne, dnevi pa ekstremno vroči, bičajo jih puščavski viharji. V polarnih območjih, ki jih stalno prekriva led in sneg in je polovico leta popolna tema, polovico leta pa ni noči…. Na te posebne življenjske razmere so organizmi prilagodili z neverjetnimi prilagoditvami, ki nam včasih jemljejo dih in nam predstavljajo neverjetno »iznajdljivost« narave.

Udeleženci bodo po koncu študijskega programa

  • Poznali razlike med različnimi življenjskimi okolji
  • Poznali in se čudili nekaj najbolj zanimivim primerom prilagoditev,
  • Spoštovali naravo in jo občudovali,
  • Se zavedali, da smo ljudje odvisni od narave, in kako smo z njo povezani,
  • Se zavedli pomena trajnostnega razvoja,
  • razumeli nekatere osnovne naravne procese,
  • občudovali zapletenost in prefinjenost narave,
  • v naravi opazovali in občudovali to, kar bodo spoznali na študijskem krožku,
  • z zanimanjem sami iskali novih informacij o naravi in aktualnih dognanjih znanstvenikov,
  • razmišljali o človekovi odvisnosti od narave, gojili spoštljiv odnos do narave in ravnali okolju prijazno.
Skip to content