Vakuumska impregnacija okostja mamuta

24/03/2018 ob 18:00
Muzejska ulica 1, Ljubljana

Vakuumska impregnacija je neločljivo povezana z vakuumskim sušenjem kot predhodno fazo. Impregnacija okostja mamuta je potekala v komori okoli 2600 l (sl. 1). Kot impregnant je bil uporabljen specialni vosek Mobilwax 2360 (tališče 79,8 ˚C). Vakuumska naprava je bila konstruirana in izdelana na Institutu “Jožef Stefan” ter postavljena v kletne prostore muzeja 25. 11. 1996 (slika 1). Delo je trajalo nekaj let. Originalno impregnirano okostje mamuta je sedaj spravljeno v muzejskih depojih, naprava pa sameva uskladiščena. Povečanje mase kosti je bilo po impregnaciji v povprečju 20-odstotno, pri upoštevanju odstranjene vlage pri sušenju (do 10 % mase kosti) je masa voska v kosteh toliko večja. Vakuumska impregnacija bo zaščitila okostje mamuta pred propadanjem za neomejen čas, zagotovo pa za več desetletij.

Predava: dr. Jože Gasperič, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana

Skip to content