V muzejih moramo ohranjati tudi genomski zapis primerkov

09/06/2018 ob 18:00
Muzejska ulica 1, Ljubljana

Zaradi izoliranosti krasa so praktično vse troglobiontske (jamske) vrste, v večini primerov pa tudi rodovi, endemične. Vsak opisani takson mora imeti designirane tipski primerke. Ti so nenadomestljivi in bi morali biti hranjeni v dobro vzdrževanih javnih muzejskih ali univerzitetnih zbirkah. Žal pa so ti, zlasti starejši primerki, pogosto neuporabni pri sodobnih revizijah in populacijskih raziskavah s pomočjo molekularnih metod analize DNK. Že danes moramo zato kustosi zbirk vizionarsko stremeti tudi k zbiranju in hranjenju tipskih ter topo-tipskih serij osebkov v absolutnem etanolu ter jih dolgoročno hraniti v globoko zamrznjenem stanju.

Predava: mag. Slavko Polak, Notranjski muzej Postojna, Postojna

Skip to content