Scopolijeva naravna dediščina Slovenije

10/01/2019 ob 18:00
Muzejska ulica 1, Ljubljana

V desetletju med letoma 2010 in 2020 obhajamo 250 let izida prvih znanstvenih del o naravi Slovenije, delo Ioannesa A. Scopolija, ki je najplodnejši del svojega življenja preživel na ozemlju vojvodine Kranjske. Tako so nastali prvi popisi rastlinstva (1760), žuželk (1763) in ptic (1769). Obletnica odpira kulturno-zgodovinski pomen Slovenije in njene biotske pestrosti v luči svetovne naravne dediščine ter njeno ohranjanje danes, 250 let kasneje.

Predava: doc. dr. Al Vrezec, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana

Skip to content