Predstavitev filma Naravna dediščina ob Veliki vodi

05/03/2020 ob 18:00
Muzejska ulica 1, Ljubljana

Dokumentarni film Naravna dediščina ob Veliki vodi osvetljuje življenje edinstvene kraške Reke, z njo povezano naravno dediščino ter ozavešča o ranljivosti in omejenosti kraških voda.

Gledalca po poti od Snežnika do izliva reke v morje popelje osem sodelujočih strokovnjakov. Dr. Boštjan Surina opisuje biološki vidik tukajšnjega območja, hidrogeograf dr. Gregor Kovačič – oba sta izredna profesorja na Univerzi na Primorskem – značaj reke in njene doline, mag. Daniel Rojšek z zavoda za varstvo narave je v filmu nekakšen opomnik, zaščitnik narave. Bogastvo tukajšnjih starodavnih in prvinskih bukovih gozdov razloži mag. Špela E. Koblar Habič z Zavoda za gozdove, ki se je zelo zavzemala tudi za vpis gozdnega rezervata Snežnik – Ždrocle na Unescov seznam. Strokovna sodelavca Javnega zavoda Park Škocjanske jame Borut Peric in Tomaž Zorman med drugim razkrivata zanimivosti iz zgodovine raziskovanja Škocjanskih jam in opozorita tudi na današnje onesnaževalce. O ribjem življu in akumulacijah Mola in Klivnik spregovori gospodar ribiške družine Bistrica Iztok Grlj, zgodovinar Ivan Simčič iz Pokrajinskega muzeja Koper pa razkriva, da so v preteklosti strugo Reke celo prestavljali.

Skip to content