ODPOVEDANO: Invazivke na poti

16/04/2020 ob 18:00
Muzejska ulica 1, Ljubljana

Tujerodne vrste so tiste rastline, živali, glive oz. mikroorganizmi, ki jih je človek namerno ali nenamerno zanesel na območje zunaj njihove naravne razširjenosti. Nekatere tujerodne vrste lahko povzročajo okoljsko ali gospodarsko škodo oz. negativno vplivajo na zdravje ljudi, zato jim pravimo invazivne tujerodne vrste. Ko se invazivne tujerodne vrste razširijo, jih iz okolja pogosto ni več mogoče odstraniti. Zato je najpomembnejše, da preprečimo njihov vnos oz. da jih odkrijemo v zgodnjih fazah naselitve. V ta namen so v projektu LIFE ARTEMIS oblikovali sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na invazivne tujerodne vrste v gozdovih. Ključno orodje sta spletna in mobilna aplikacija Invazivke (www.invazivke.si), prek katerih lahko vsak registrirani uporabnik sporoča podatke o opaženih invazivnih tujerodnih vrstah, nevarnih za slovenske gozdove.

Udeleženci dogodka bodo spoznali, kaj so invazivne tujerodne vrste, in aplikacijo Invazivke, po predavanju pa si bodo lahko ogledali tudi kratek film o invazivnih tujerodnih vrstah v slovenskih gozdovih, ki je nastal v sklopu aktivnosti projekta LIFE ARTEMIS

Skip to content