Cikel predavanj Modri planet: Vodarstvo – Tehnologija v naravnem okolju

07/11/2013 ob 18:00

Vodarstvo se pri ukrepanju v naravnem okolju naslanja na znanja iz tehničnih disciplin, pri tem pa mora slediti tudi smernicam trajnostne rabe voda. Izvedeni posegi, predvsem za potrebe energetike in varstva pred poplavami, so pogosto tarča kritik laične, včasih pa tudi strokovne javnosti. Marsikdaj gre za iskanje ravnotežja med potrebami družbe in varovanjem okolja. Kaj torej prispevajo in kaj vse bi lahko prispevale inženirske vede k boljšemu stanju voda? Kako se spopasti s preveč in kako s premalo vode? Kako vodo ohranjati in jo vseeno uporabljati? Koliko moramo posegati v okolje in kaj vse je potrebno pri tem vedeti? Kako premostiti tradicionalne razlike med naravoslovnim in tehničnim razmišljanjem

Doc. dr. Dušan Žagar, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Oddelek za okoljsko gradbeništvo

Skip to content