Cikel predavanj Modri planet: Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – Wetman.

14/02/2013 ob 18:00

Cikel predavanj ob mednarodne letu Združenih narodov sodelovanja na področju voda z naslovom MODRI PLANET

Na četrtkovih predavanjih bodo priznani slovenski strokovnjaki spregovorili o različnih temah, ki se navezujejo na ta naravni element: kako je z vodo povezano delovanje Prirodoslovnega muzeja Slovenije, kako in zakaj varovati vodna okolja in tam živeča živa bitja, kako voda vpliva na naše življenje in zakaj lahko postane človekova sovražnica, kako to preprečiti ter ne nazadnje, kako voda navdihuje človekovo umetniško ustvarjanje.

Vstop je prost.

Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – Wetman

Četrtek, 14. 2. 2013, ob 18. uri

Mokrišča so tudi v Sloveniji eden najbolj ogroženih habitatov ter hkrati nosilci ekosistemskih, kulturnih, turističnih in estetskih »uslug«, tako za naravo kot za človeka. Cilji predstavljenega projekta so usmerjeni k izboljšanju stanja šestih slovenskih mokrišč ter vrst in habitatnih tipov, ki se pojavljajo na teh območjih.

Predavajo sodelavci Zavoda RS za varstvo narave

Skip to content