Slovenski center za obročkanje ptičev

Glavni namen obročkanja ptičev je proučevanje selitev ptic in načina njihovega življenja. Pomembno je, da se podatki zbirajo redno. Tako lahko dobimo informacije o stanju populacij ptic selivk v daljšem časovnem obdobju ter se odločimo za ustrezne varstvene ukrepe. Pri raziskavah selitev ptic je seveda pomembno sodelovanje držav, saj ptice ne poznajo meja in se lahko selijo na zelo dolge razdalje. Zato ima večina držav po svetu vzpostavljen državni center za obročkanje ptic. Države med seboj povezuje organizacija EURING (European Union for Bird Ringing). V Sloveniji tak center deluje v okviru Prirodoslovnega muzeja Slovenije in se imenuje Slovenski center za obročkanje ptičev (SCOP).

Obroček – moč informacije

V trenutku, ko ima katerikoli ptič na nogi obroček, nosi s seboj informacijo o svoji osebni izkaznici: to je o spolu, starostu, datumu in mestu obročkanja itd. Mlade bele štorklje (Ciconia ciconia) najlaže zaznamujemo z obročki na gnezdu, ko le-te še ne letijo.

Slovenski obročki nosijo napis LJUBLJANA SLOVENIJA in tekočo številko, npr. ZT 43.

Jeseni leta 2007 nas je iz Južnoafriške republike neki belgijski turist po elektronski pošti obvestil, da je na nogi bele štorklje prebral slovenski obroček. Podatke o obročkanju in najdbi smo prek našega računalnika v muzeju obdelali in nato poslali v Južnoafriško republiko. Tako smo med drugim ugotovili, da je zračna razdalja med mestom obročkanja v Sloveniji in najdbo v Južnoafriški republiki 7814 km.

  • Obročkanje bele štorklje (Ciconia ciconia) na gnezdu. (Foto: T. Trilar)
    Obročkanje bele štorklje (Ciconia ciconia) na gnezdu. (Foto: T. Trilar)
  • Obročka na nogi na gnezdu navadno ni mogoče videti. (Foto: D. Šere)
    Obročka na nogi na gnezdu navadno ni mogoče videti. (Foto: D. Šere)

Publikacija EURING v slovenskem jeziku

VRSTE IN ŠTEVILO OBROČKANIH PTIC V SLOVENIJI

Zgodovina obročkanja

Zbiranje podatkov

Zanimive redke vrste ptic

Literatura

Prijavite se na e-novice