Kalcit iz Peči pri Kropi na Gorenjskem

Kalcit je mineral s kemično sestavo CaCO3 (kalcijev karbonat) in je eden najbolj razširjenih mineralov na Slovenskem, saj med drugimi sestavlja kamnino apnenec, ki je pri nas najbolj razširjena kamnina.

Kalcit nastane na več načinov. Lahko nastane z izločanjem iz hladnih ali toplih vodnih raztopin, pri procesih metamorfoze in tudi v magmatski fazi. Biogeni nastanek kalcita je povezan z nekaterimi organizmi, ki uporabljajo drobne kristale kalcita pri gradnji svojih ogrodij oziroma lupin (polži, školjke,…).

Kalcit lahko nastopa v obliki romboedrskih, prizmatskih, sodčkastih ali skalenoedrskih kristalov.

Kalcit iz peči pri Kropi na Gorenjskem

  • Peči so hrib, visok 602 metra, na vzhodni strani Krope na Gorenjskem. Predstavljajo osameli kras s površino 0,8 km2. Na omenjenem območju so doslej našli in evidentirali 49 kraških jam med katerimi je najglobja visoka 93 metrov. Gostota vhodov v podzemne jame je torej kar 64 vhodov na kvadratni kilometer! Poleg geomorfoloških in kraških zanimivosti je območje Peči znano tudi po tem, da so v jamah našli kar šest vrst endemičnih jamskih hroščev.
    Peči so hrib, visok 602 metra, na vzhodni strani Krope na Gorenjskem. Predstavljajo osameli kras s površino 0,8 km2. Na omenjenem območju so doslej našli in evidentirali 49 kraških jam med katerimi je najglobja visoka 93 metrov. Gostota vhodov v podzemne jame je torej kar 64 vhodov na kvadratni kilometer! Poleg geomorfoloških in kraških zanimivosti je območje Peči znano tudi po tem, da so v jamah našli kar šest vrst endemičnih jamskih hroščev.
  • Najdišče kristalov kalcita je vezano na nekoč majhen vaški kamnolom. Sredi sedemdesetih let ga je pričela izkoriščati Komunala Radovljica, sedaj pa ima to koncesijo Vodnogospodarsko podjetje Kranj d.d.. Z odprtjem kamnoloma v hribu Peči so bile dane možnosti za najdbo kristalov kalcita v večjem obsegu.
    Najdišče kristalov kalcita je vezano na nekoč majhen vaški kamnolom. Sredi sedemdesetih let ga je pričela izkoriščati Komunala Radovljica, sedaj pa ima to koncesijo Vodnogospodarsko podjetje Kranj d.d.. Z odprtjem kamnoloma v hribu Peči so bile dane možnosti za najdbo kristalov kalcita v večjem obsegu.
  • Kristale kalcita najdemo na stenah razpok ali v obliki geod. Veliki so tudi do 10 cm v premeru, posamezne kristalne kopuče pa imajo maso tudo 100 kiloghramov in več. Med kristali kalcita prevladujejo romboedrski kristali. Rast kristalov se je večkrat prekinila in nadaljevala kar lahko lepo opazimo v presekih kristalov. Ob tem so nastali tudi kristali, ki s svojo pojavno obliko spominjajo na Mercedesov znak. Poleg romboedrskih kristalov so iz omenjenega najdišča znani še skalenoedrski kristali, ki so večinoma manjši in večinoma ne presežejo 6 cm v višino. Poleg kalcita najdemo tudi železovo rudo – bobovec, ki so jo v teh krajih znali izkoriščati.
    Kristale kalcita najdemo na stenah razpok ali v obliki geod. Veliki so tudi do 10 cm v premeru, posamezne kristalne kopuče pa imajo maso tudo 100 kiloghramov in več. Med kristali kalcita prevladujejo romboedrski kristali. Rast kristalov se je večkrat prekinila in nadaljevala kar lahko lepo opazimo v presekih kristalov. Ob tem so nastali tudi kristali, ki s svojo pojavno obliko spominjajo na Mercedesov znak. Poleg romboedrskih kristalov so iz omenjenega najdišča znani še skalenoedrski kristali, ki so večinoma manjši in večinoma ne presežejo 6 cm v višino. Poleg kalcita najdemo tudi železovo rudo – bobovec, ki so jo v teh krajih znali izkoriščati.

Prijavite se na e-novice