Knjižnica

Specialna knjižnica Prirodoslovnega muzeja Slovenije pridobiva, hrani, raziskuje, predstavlja in po sodobnih bibliotekarskih načelih obdeluje in daje v uporabo naravoslovno literaturo, ki ima zgodovinsko vrednost, in literaturo, ki je v podporo strokam, ki so zastopane v muzeju, ter vodi bibliografije delavcev muzeja.

Prijavite se na e-novice