Naše malo veliko morje

Publikacija predstavlja slovensko morje, ki je sicer majhno, a je pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. S svojimi zakladi nas hrani, daje nam surovine in pomembno vpliva na podnebje. Morja široka cesta nas povezuje s svetom. Vse premalo pa se zavedamo, da je tudi veliko morje ranljivo in premajhno, da bi brez posledic preneslo človekov pohlep.
Cena: 25.00 €
Dostava: Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

 • Vsebina:

  Breda Činč Juhant: MUZEJ IN MORJE

  NAMESTO UVODA
  Staša Tome: VELIKOST NI POMEMBNA – ALI PAČ?

  MORJE NEKOČ
  Miha Jeršek: VLOGA IN POMEN MORIJ SKOZI GEOLOŠKO ZGODOVINO
  Matija Križnar: STARODAVNI OCEANI IN MORJA

  MORJE DANES
  Miha Jeršek: ABIOTSKE ZNAČILNOSTI OCEANOV IN MORIJ
  Matija Križnar: SEDIMENTACIJA V OCEANIH IN MORJIH
  Staša Tome: VPLIV SVETOVNEGA MORJA NA PODNEBJE

  ŽIVLJENJSKA OKOLJA V MORJU
  Staša Tome: OD GLADINE DO MORSKIH GLOBIN, OD OBALE DO MORSKIH ŠIRJAV
  Špela Pungaršek, Tomi Trilar: OBALNO MORJE
  Boris Kryštufek: ODPRTO MORJE
  Andrej Gogala: SOMORNA MOČVIRJA
  Matija Križnar: KORALNI GREBENI - MORSKI »PRAGOZDOVI«

  ŽIVLJENJE V MORJU
  Mojca Jernejc Kodrič: MORSKI SESALCI
  Al Vrezec: ODMAKNJENI SVET MORSKIH PTIC
  Urška Kačar: MORSKI PLAZILCI
  Boris Kryštufek: VELIKE IN MAJHNE RIBE
  Lovrenc Lipej: RIBJI ZNANCI IZ SLOVENSKEGA MORJA
  Al Vrezec, Borut Mavrič: MORSKI RAKI
  Tomi Trilar, Jan Simič, Matija Križnar: MEHKUŽCI
  Andrej Gogala: OŽIGALKARJI
  Matija Križnar, Tomi Trilar: IGLOKOŽCI - BODIČASTI PREBIVALCI MORIJ
  Clau
  dio Battelli, Špela Pungaršek: FOTOSINTETSKI ORGANIZMI V MORJU
  Boris Kryštufek: TUJERODNE VRSTE

  ČLOVEK IN MORJE
  Staša Tome: MORJE, VIR DOBRIN
  Boris Kryštufek: KONEC UTVARE O MORJA BOGATIH ZAKLADIH
  Bruno Volpi Lisjak: SLOVENSKO RIBIŠTVO V TRŽAŠKEM ZALIVU

 • Pokukajte v notranjost publikacije Naše malo veliko morje:

KOLOFON

Uredila: dr. Staša Tome

Avtorji besedil: dr. Claudio Battelli, dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Mojca Jernejc Kodrič, mag. Matija Križnar, prof. dr. Boris Kryštufek, prof. dr. Lovrenc Lipej, dr. Borut Mavrič, Špela Pungaršek,  Jan Simič, dr. Staša Tome, dr. Tomi Trilar, Bruno Volpi Lisjak, doc. dr. Al Vrezec

Fotografije: dr. Claudio Batelli, dr. Janja France, Andrej Furlan, Tilen Genov, dr. Andrej Gogala, akademik prof. dr. Matija Gogala, Chris Gotschalk, Hans Hillewaert, Mojca Jernejc Kodrič, doc. dr. Barbara Jeršek, dr. Miha Jeršek, mag. Matija Križnar, prof. dr. Lovrenc Lipej, Mario Magajna, Mario Marzari, dr. Borut Mavrič, Ciril Mlinar Cic, Andrea Moro, prof. dr. Patricija Mozetič, Gianluca Nicolella, Špela Pungaršek, Tjaž Ocepek, Tomaž Ribnikar, Marjan Richter, mag. Gabriel Seljak, Edi Šelhaus, Iztok Škornik, prof. dr. Davorin Tome, dr. Tomi Trilar, prof. dr. Tom Turk, mag. Barbara Vidmar, Peter Valič, doc. dr. Al Vrezec, Arhiv Bruno Volpi Lisjak, Dokumentacija Slovenskega etnografskega muzeja (lastnik fotografij družina Gruden), NASA (National Aeronautics and Space Administration), NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Shutterstock, EOL, Encyclopedia of Life, Gonzalo, Wikimedia Commons

Ilustracije: Andrej Kapla, mag. Matija Križnar, Vladimir Leben, Igor Šinkovec, Matjaž Učakar, Žarko Vrezec, Geodetski inštitut Slovenije, NASA (National Aeronautics and Space Administration), NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Wikimedia Commons, National Centre for Ecological Analysis and Synthesis, Nature Communications

Strokovni pregled: Prof. dr. Tom Turk (biologija), dr. Špela Goričan (geologija in paleontologija), Barbara Sosič (etnologija), prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj (vpliv morja na podnebje)

Lektoriranje: Henrik Ciglič, s. p.

Oblikovanje, prelom in priprava za tisk: Ivian Kan Mujezinović, Ee

Izdajatelj in založnik: Prirodoslovni muzej Slovenije, zanj dr. Breda Činč Juhant

Naklada: 500 izvodov

Tisk: Nonparel d.o.o., Medvode

Ljubljana, 2016, 2018

Zahvale:

Zahvaljujemo se vsem fotografom za brezplačno uporabo njihovih fotografij. Žarko Vrezec je dovolil brezplačno uporabo njegovih ilustracij, za kar smo mu zelo hvaležni. Hvala tudi strokovnim recenzentom za njihov trud in vse koristne nasvete. Izid publikacije je omogočilo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Sponzor: KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana 2016, 2018

Prijavite se na e-novice