Tričetrt stoletja neveljskega mamuta

O neveljskem mamutu je bilo napisanega in predstavljenega že mnogo. Med izkopavanjem okostja, preparacijo kosti in zašcito mamutovih ostankov so nastali mnogi dokumenti (porocila, prošnje, dopisi, slike,…), ki bodo predstavljeni na pricujoci razstavi. Razstavljeni in predstavljeni bodo tudi mnogi originalni primerki in predmeti, ki so sicer shranjeni v depojih in arhivih Prirodoslovnega muzeja Slovenija in Narodnega muzeja Slovenije.

Avtor razstave- vitrine cetrtletja: mag. Matija Križnar, kustos

Vitrina cetrtletja bo na ogled od 19. 9. 2013 do 31. 12. 2013.

 

  • Fotografija: Matija Križnar
    Fotografija: Matija Križnar

Prijavite se na e-novice