Foslna dediščina profila Bela Cerkev

Profil v srednjemiocenskih kamninah v bližini Bele Cerkve je nastal pri gradnji avtocestnega odseka Kronovo - Dobruška vas na Dolenjskem. Profil zajema (zelo poenostavljeno) osem litološko različnih in paleontološko zanimivih zaporednih horizontov, od A (najnižjega - najstarejšega) do H (najvišjega - najmlajšega). Podrobnosti

Prijavite se na e-novice