Donacija meseca - antimonit iz Italije

  • Kristali antimonita iz Toskane v Italiji. Zbirka dr. Danila Ravnika in dr. Ane Hinterlechner Ravnik, hrani Prirodoslovni muzej Slovenije. Fotografija: Miha Jeršek
    Kristali antimonita iz Toskane v Italiji. Zbirka dr. Danila Ravnika in dr. Ane Hinterlechner Ravnik, hrani Prirodoslovni muzej Slovenije. Fotografija: Miha Jeršek

DONACIJA MESECA  - ANTIMONIT IZ ITALIJE, iz zbirke mineralov in kamnin dr. Ane Hinterlechner Ravnik in dr. Danila Ravnika

Prirodoslovni muzej Slovenije je prejel donacijo zbirke mineralov in kamnin, ki sta jih zbrala dr. Ana Ravnik Hinterlechner in dr. Danilo Ravnik. Zbirka vsebuje značilne minerale iz Slovenije ter kamnine s Pohorja. Posebno zanimivi so zelo kakovostni primerki kristalov s svetovno znanih nahajališč. Med njimi so kremeni, sljude in brazilijanit iz Brazilije, cavansit iz Indije, dvojček titanita iz Makedonije in številni drugi. Edinstven in še posebno izstopajoč je primerek s številnimi cikličnimi dvojčki sljude iz Brazilije in primerek kristalov antimonita iz Toskane v Italiji.

Avtorja: dr. Miha Jeršek in mag. Matija Križnar

Donacija je bila na ogled od 2. 7. 2018 do 31. 7. 2018.

Prijavite se na e-novice