Rudno bogastvo v Sloveniji

Burni dogodki v geološki preteklosti slovenskega prostora so povzročili nastanek številnih mineralov. Nastali so tako v sedimentacijskih okoljih kot pri procesih, povezanih z magmatizmom, s hidrotermalnimi raztopinami ali pa so nastali preprosto pri preobrazbi kamnin. Nekateri izmed njih so pomembni rudni minerali, iz katerih so pridobivali različne kovine kot so železo, baker, živo srebro, mangan, aluminij, cink in svinec. Številni rudni pojavi in opuščeni podzemni rudniki pričajo o razsežnosti in pomembnosti rudarstva na ozemlju Slovenije in tudi na širšem prostoru v tem delu Evrope. Čeprav je večina rudnikov danes zaprtih, pa lahko del njihovega bogastva ter del njihove kulturne in tehniške dediščine spoznamo v turističnih rudnikih, muzejih in na različnih razstavah.

 • Azurit, malahit, barit in schwazit iz Počivalnika pri Tržiču.
  Azurit, malahit, barit in schwazit iz Počivalnika pri Tržiču.
 • Cerusit je pomemben mineral za pridobivanje svinca. Na posnetku je eksponat iz rudnika Mežica.
  Cerusit je pomemben mineral za pridobivanje svinca. Na posnetku je eksponat iz rudnika Mežica.
 • Ena najpomembnejših rud v Sloveniji je mineral cinabarit, iz katerega so na primer v idriji in v okolici Tržiča pridobivali živo srebro. Na posnetku je primerek masivnega cinabarita, ki je v lepem kontrastu z belim kalcitom in temnim apnencem, iz Šentanskega rudnika pri Tržiču.
  Ena najpomembnejših rud v Sloveniji je mineral cinabarit, iz katerega so na primer v idriji in v okolici Tržiča pridobivali živo srebro. Na posnetku je primerek masivnega cinabarita, ki je v lepem kontrastu z belim kalcitom in temnim apnencem, iz Šentanskega rudnika pri Tržiču.
 • Na Pohorju so v preteklosti pridobivali številne naravne vire. Med rudišči omenimo nahajališče pirita v Janezovem grabnu in orudenje z bakrovimi minerali Okoška gora. Na posnetku je halkopirit ob galenitu in piritu. Eksponat je našel Franc Pajtler.
  Na Pohorju so v preteklosti pridobivali številne naravne vire. Med rudišči omenimo nahajališče pirita v Janezovem grabnu in orudenje z bakrovimi minerali Okoška gora. Na posnetku je halkopirit ob galenitu in piritu. Eksponat je našel Franc Pajtler.
 • Litijski rudnik Sitarjevec je eden naših najpomembnejših objektov naravne, tehniške in kulturne dediščine. V njem so pridobivali svinec, srebro, živo srebro, barit in verjetno še kaj. Na posnetku je skupek baritnih kristalov iz zbirke Gorana Velikonje.
  Litijski rudnik Sitarjevec je eden naših najpomembnejših objektov naravne, tehniške in kulturne dediščine. V njem so pridobivali svinec, srebro, živo srebro, barit in verjetno še kaj. Na posnetku je skupek baritnih kristalov iz zbirke Gorana Velikonje.

Prijavite se na e-novice