DARWINOV DAN 2020: Nastanek biodiverzitete skozi adaptivne radiacije

Muzejska ulica 1, 9. 2. 2020 od 11:00 do 12:00

Darwinovo potovanje, raziskovanje in razmišljanje o evoluciji sta spodbudila dva čudeža: nastanek vrst in njihovo prilagajanje na okolje. Vrste nastajajo skozi različne mehanizme, njihova rojstva pa prispevajo k nastajanju biodiverzitete. Že desetletja številne avtorje privlači fenomen obsežne speciacije iz enega samega prednika, ki jo spremlja ekološka diferenciacija: adaptivne radiacije. Na predavanju bomo obravnavali, kako so adaptivne radiacije prispevale k nastanku svetovne vrstne pestrosti, pa tudi očem skrite podzemne pestrosti Dinarskega Krasa.

Predava: doc. dr. Cene Fišer, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani


  • Globalna radiacija postranic Vir fotografije: https://doi.org/10.1016/j.ympev.2019.106664
    Globalna radiacija postranic Vir fotografije: https://doi.org/10.1016/j.ympev.2019.106664

Prijavite se na e-novice