Scopolijeva naravna dediščina Slovenije

Muzejska ulica 1, Ljubljana, 10. 1. 2019 od 18:00 do 19:00

V desetletju med letoma 2010 in 2020 obhajamo 250 let izida prvih znanstvenih del o naravi Slovenije, delo Ioannesa A. Scopolija, ki je najplodnejši del svojega življenja preživel na ozemlju vojvodine Kranjske. Tako so nastali prvi popisi rastlinstva (1760), žuželk (1763) in ptic (1769). Obletnica odpira kulturno-zgodovinski pomen Slovenije in njene biotske pestrosti v luči svetovne naravne dediščine ter njeno ohranjanje danes, 250 let kasneje.

Predava: doc. dr. Al Vrezec, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana

  • Fotografija: Davorin Tome
    Fotografija: Davorin Tome

Prijavite se na e-novice