Živa narava Ljubljanskega barja: Nestalnost na robu urbanega

Muzejska ulica 1, Ljubljana, 28. 1. 2016 od 18:00 do 19:00

Uvodno predavanje iz cikla MOJE ZELENO MESTO ob odprtju vitrine četrtletja.

V nekaj tisočletjih, ki ločijo mostiščarsko jezero in antropogen, je živa narava Ljubljanskega barja prestala niz metamorfoz. Refleksije preteklosti so ohranjene v jezerskih usedlinah, v razmeroma maloštevilnih zapisih in v zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Predava: prof. dr. Boris Kryštufek.

Prijavite se na e-novice