Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Fosili iz zbirke Franca Goloba - vitrina četrtletja

Izbrani fosili bodo na ogled od 16. 2. 2004 do srede maja 2004.

V tokratni Vitrini cetrtletja vam Prirodoslovni muzej Slovenije predstavlja dar gospoda Francija Goloba, ljubiteljskega zbiralca s Ptuja. To je zbirka fosilnih ostankov organizmov iz nekdanjega rastlinskega in živalskega sveta, pobranih predvsem v najdišcih severovzhodne Slovenije, nekaj pa tudi v ostalih predelih naše države. Geografsko si od vzhoda proti zahodu sledijo: najdišca v Slovenskih Goricah (Plac, okolica Šentilja, Zgornji Duplek, Jurovski Dol, Varda, Osek, Žihlava), Zavrc ob Dravi, najdišca v Halozah, Podsreda na Kozjanskem, Stranice pri Slovenski Bistrici, Govce - južno od Celja, Ceplje pri Vranskem, Briše pri Izlakah, Moravce in Drtija v osrednji Sloveniji, Poljšica na Gorenjskem, ter Nanos in Izola na jugozahodu države.
Dar obsega okoli 800 razlicnih fosilov, ki so inventarizirani in evidentirani v 224 enotah. Najvec okamnin izvira iz okolice Šentilja in mnogim med njimi so že doloceni rodovi pa tudi vrste. Strokovno jih je obdelal dr. Vasja Mikuž. Enako nekatere primerke iz najdišca Ceplje.

Gospodu Franciju Golobu se Prirodoslovni muzej Slovenije za darovano gradivo iskreno zahvaljuje.
(Katarina Krivic)

Franci Golob je rojen Ptujcan, po poklicu ucitelj zemljepisa in zgodovine, zaposlen na OŠ Mladika na Ptuju. Njegovo življenje je tesno povezano s Ptujem, kar odražajo tidu njegovi hobiji. Tako je na podrocju filatelije, ki ga spremlja že iz mladosti, uveljavljen kot razstavljalec in pisec clankov. Posebej priljubljena tematika so mu razglednice ter žigi Ptuja in okolice. Obsežen clanek o mineralih in fosilih upodobljenih na slovenskih znamkah ter žigih je pripravil za zadnjo številko Društvenih novic, to je glasila Društva prijateljev mineralov in fosilov iz Tržica. Pred približno desetletjem je pricel intenzivno zbirati minerale in fosile. Zanimajo ga predvsem slovenski primerki, a se v njegovi zbirki najdejo tudi lepi kosi iz tujine, ki obcasne razstave dodatno popestrijo. Sodeloval je na razstavah v Univerzitetni knjižnici v Mariboru, na Gospodarskem razstavišcu v Ljubljani v sklopu razstave Narava - zdravje, v Beltincih ter na razstavi v knjižnici Ivana Potrca na Ptuju. V OŠ Mladika je uredil šolsko zbirko mineralov in fosilov.
Pri terenskem delu, ob iskanju mineralov in fosilov, pride do pomena njegova sistematicnost ter natancnost, ki je pripeljala že do marsikaterega zanimivega odkritja. V preteklosti je najvec casa namenil delu na lokacijah, ki se odpirajo ob gradnjah avtocest, Halozam in vedno skrivnostnemu Pohorju.
Zaradi prostorske stiske se je odlocil celotno zbirko fosilov podariti Prirodoslovnemu muzeju Slovenije. Tako se je na domacih policah sprostilo nekaj prostora za minerale, katere namerava zbirati tudi v prihodnje.
(Vili Podgoršek)

 • polž Melanopsis sp., Osek, miocen
  polž Melanopsis sp., Osek, miocen
 • kolonijske korale, Duplek, miocen
  kolonijske korale, Duplek, miocen
 • nepravilni morski ježek Spathangus sp., Štrihovec, miocen
  nepravilni morski ježek Spathangus sp., Štrihovec, miocen
 • školjka Congeria sp., Osek, miocen
  školjka Congeria sp., Osek, miocen
 • školjka Chlamys malvinae, Štrihovec, miocen
  školjka Chlamys malvinae, Štrihovec, miocen
 • nepravilni morski ježek Shizaster eurynotus, Šentilj, miocen
  nepravilni morski ježek Shizaster eurynotus, Šentilj, miocen
 • polži Ampullina crassatina, Poljšica, olgocen
  polži Ampullina crassatina, Poljšica, olgocen
 • kopenski polž, Žihlava, pliocen
  kopenski polž, Žihlava, pliocen
 • gorgonarijska korala Keratoisis melitensis, Štrihovec, miocen
  gorgonarijska korala Keratoisis melitensis, Štrihovec, miocen
 • posamicna korala Cunnolites sp., Stranice, zgornja kreda
  posamicna korala Cunnolites sp., Stranice, zgornja kreda