Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Zbirka spodnjepermijskih fosilov iz najdišč v zahodnih Karavankah

Javnosti predstavljamo del, v letu 2001, s pomocjo Ministrstva za kulturo pridobljene bogate zbirke spodnjepermijskih fosilov iz najdišc v zahodnih Karavankah. Nabral in prepariral jih je gospod Jožef Peter Batic, ljubiteljski zbiralec fosilov iz Kranja.

Celotna zbirka vsebuje nekaj manj kot 1200 fosilov v gostih, temnosivih, spodnjepermijskih apnencih iz najdišc, ki do sedaj, po besedah dobrega poznavalca paleozoika prof. dr. Antona Ramovša, še niso bila strokovno obdelana, nekatera celo nepoznana. Vecina najdišc se nahaja severno in severovzhodno od Jesenic, pa tudi v okolici Dovjega in v dolini Kokre. Vsa so ustrezno oznacena na topografskih kartah merila 1 : 25.000 in merila 1 : 10.000. Vecina najdišc je zelo bogatih tako po številu razlicnih živalskih skupin, kot tudi po številu primerkov iste skupine. V zbirki so najštevilcneje zastopani polži razlicnih družin, rodov in vrst, sledijo ramenonožci, školjke, morske gobe, luknjicarke, korale, ostanki morskih ježkov, morskih lilij, trokrparjev, alg, glavonožcev in mahovnjakov.

Avtorju zbirke je pri delu nudil strokovno pomoc prof. dr. Anton Ramovš, ki je pri tem ugotovil, da so bili med nastajanjem zbirke nekateri fosili na slovenskem prostoru prvic najdeni. Nekateri med njimi še niso bili opisani niti iz tujih najdišc, kar pomeni, da verjetno pripadajo novim vrstam in celo novim rodovom. Trenutno je precejšnje število trilobitov - trokrparjev v dolocevanju in strokovni obdelavi pri strokovnjakih Univerze v Marburgu.

Prof. dr. Anton Ramovš je po pregledu zbranih fosilov ugotovil, da zbirka številnih lepo ohranjenih in skrbno prepariranih okamnin predstavlja do sedaj najbogatejšo zbirko ostankov življenja iz kratkega geološkega obdobja paleozoika in sodi v Prirodoslovni muzej Slovenije.

Izbrani fosili bodo na ogled do konca januarja 2003.