Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Minerali iz podzemlja Pece

Sponzorji: Finale Racunalniške storitve, Alenka Štuhec s.p.; Repro d.o.o.; Repro MS d.o.o.; Regis d.o.o., racunovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; Etol d.d.; PeCe s.p.; Univoxa d.o.o.; LemaSoft s.p.; RTV Slovenija; Prevozništvo Korenin; Hema d.o.o., oblikovanje in izvedba razstav; Trajanus d.o.o.; MTI d.o.o.; Mesnine dežele kranjske; Prijatelji mineralov Prirodoslovnega muzeja Slovenije

12. 4. 2001 do aprila 2002

Peca je s svojo zgodovino, podobo in mogocnostjo postala pomemben simbol Koroške. Skupaj z Uršljo goro daje poseben znacaj dolini. Poznamo jo po domovanju kralja Matjaža in po tem, da so iz nje vec stoletij pridobivali rudo. Prvi zapisi o svincevi rudi na tem obmocju so iz leta 1424, medtem ko so prvi pisni viri o zacetkih rudarjenja pod Peco iz leta 1665.

V vec kot 300 letni zgodovini mežiškega rudnika so rudarji pod Peco izkopali približno 800 km rovov in pri tem nakopali okoli 19 milijonov ton svincevo-cinkove rude. Rudarili so v Peci na nadmorski višini 2000 m pa vse do globine +267m v rudišcu Graben pri Žerjavu. Najvec težav so imeli z izcrpavanjem vode, saj je bilo potrebno iz rudišca izcrpati kar 19 milijonov m3 vode na leto.

Mežiško rudišce je v svetu dobro poznano – pa ne zaradi svincevo-cinkove rude, temvec zaradi nekaterih mineralov, ki so s svojo izjemnostjo, popolno obliko ali preprosto z lepoto navdušili številne strokovnjake in zbiratelje ter ljubitelje mineralov.

Na prvem mestu moramo omeniti mineral wulfenit, ki predstavlja oksidno svincevo in molibdenovo rudo. Ime je dobil po avstrijskem mineralogu F. X. Wulfenu (1728 - 1805). Wulfenit je najpogosteje rumen, oranžen ali oranžnordeckast in se pojavlja v številnih kristalnih oblikah. Skupke wulfenitovih kristalov, ki so lahko merili tudi vec deset centimetrov, so v Mežici med drugim tudi drobili kot rudo in iz njih pridobivali cenjen molibden. V zadnjih desetletjih pa je wulfenit, skupaj s splošnim povecanjem zanimanja za minerale, postal cenjen in nepogrešljiv v številnih zasebnih in muzejskih zbirkah po celem svetu.

Poleg wulfenita poznamo še vrsto popolno oblikovanih kristalov iz podzemlja Pece. To so kristali kalcita, ki šele v zadnjem casu uživajo vse vecji sloves in bodo v prihodnjih letih nedvomno predmet strokovnih in znanstvenih razprav. Prav tako pomembni so še kristali cerusita, anglezita, sadre, hidrocinkita, hemimorfita in še nekateri.

Slovenska vlada je leta 1987 sprejela Zakon o postopnem zapiranju rudnika svinca in cinka Mežica do leta 2002. Nekateri deli rudnika so poplavljeni, drugi pa zaradi zapiralnih del že tako rekoc nedostopni. S tem so možnosti za enkratne najdbe popolno oblikovanih kristalov iz leta v leto manjše. Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o. je del rudnika priredil v turisticni objekt, kjer lahko vsak, vsaj za nekaj casa, postane rudar, se popelje z rudniškim vlakom v osrcje Pece in spozna delo rudarjev ter številne predmete slovenske tehniške dedišcine. Poleg rudnika so uredili muzej, v katerem so predstavljene rude, okamnine in minerali iz podzemlja Pece, rudniške karte in še kaj zanimivega.

Dosedanja zbirka mineralov iz podzemlja Pece Prirodoslovnega muzeja Slovenije je bila razmeroma skromna. Zato z veseljem predstavljamo novo pridobitev, ki je nastala s sodelovanjem Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Uprave RS za varstvo kulturne dedišcine in zasebnega zbiratelja Franca Marzela. Zbirka mineralov iz podzemlja Pece ima dvojni pomen. Prvi je ta, da bomo v osrednjem muzeju, ki se ukvarja s tovrstno dedišcino na Slovenskem, primerno predstavili ta del bogastva mineralov Slovenije številnim ljubiteljem in obiskovalcem našega sedanjega in upamo tudi prihodnjega muzeja. Zbirka pa ima tudi študijski oziroma znanstveni pomen, saj vsi minerali iz podzemlja Pece še niso popolno strokovno obdelani.

Sodelovanje med Prirodoslovnim muzejem Slovenije, Rudnikom svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o. in še nekaterimi institucijami doma in v tujini ter zasebnimi zbiratelji, je spodbudno. Morda nam bo skupaj uspelo minerale iz podzemlja Pece predstaviti celovito in na enem mestu. To si zaslužijo, saj so ime Slovenije ponesli v svet in s tem - ter tudi zato - predstavljajo pomemben del naravne in kulturne dedišcine Slovenije.