Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Savski prodniki

V Bregu pri Litiji razstavljamo vec kot 300 znacilnih in edinstvenih primerkov kamnin iz bogate geološke dedišcine porecja reke Save. Celotna zbirka zajema vec kot 1200 razlicnih primerkov. Kamnine so nastajale v skoraj 400 milijonih let burne geološke zgodovine tega obmocja. Poimenovani primerki v 12 vitrinah so razvršceni po nacinu in okolju svojega nastanka. Spremlja jih poljudna razlaga, obiskovalci si ogledajo 15-minutni film "Cudoviti svet prodnikov".

Ogled razstave: kadarkoli po predhodnem dogovoru
Lokacija: v gasilskem domu
Najave na telefon: 070 303 321 ali po e-pošti: drustvo.laz@gmail.com

Razstava je nastala s soorganizacijo Prirodoslovnega muzeja Slovenije in je prva od akcij v okviru mednarodnega leta Planet Zemlja. Kamnoseška dela je opravilo Kamnoseštvo Lah, Breg pri Litiji. Skrbnik in upravljavec zbirke je Društvo za razvoj podeželja LAZ iz Jablaniške doline.

 • Savski prodniki
  Savski prodniki

Prodniki - estetski užitek in priložnost za spoznavanje nežive narave

Za vecino nakljucnih obiskovalcev prodišc so prodniki lahko estetsko zanimivi zaradi svojih barv, vzorcev ali oblike. Zbiranje prodnikov lahko pritegne pozornost mladine, študentov in odraslih ljubiteljev narave, saj zanj ni potrebno predznanje. Opremljeni s podatki o sestavi in nastanku lahko postanejo njihove »življenjske zgodbe«, zanimive tudi za javnost. V njih lahko prepoznamo »zapis« delov izjemno bogate geološke zgodovine slovenskega ozemlja.

Za zbiranje mineralov in fosilov na prvotnih nahajališcih je potrebno veliko znanja, zato ga amaterjem tam odsvetujemo. Lahko namrec vodi k unicenju dragocene geološke dedišcine, ki smo jo dolžni ohraniti za naše potomce in znanost. Na recnem bregu pa lahko vsakdo dobi priložnost za zanimive najdbe, s katerimi bo potešil svojo radovednost in zadovoljen dopolnil svojo zbirko ali le užival v njihovi neverjetni pestrosti.

 • Savski prodnik
  Savski prodnik
 • Savski prodnik
  Savski prodnik

Nastanek stalne razstave savskih prodnikov

Ideja se je porodila Mirku Dolinšku leta 2004 ob razstavi prodnikov iz rek z alpskega obmocja, ki je bila predstavljena v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Reka Sava na obmocju obcine Litija oblikuje najvecje meandre na svoji poti, kjer pride do zmanjševanja hitrosti vode in zato reka gradi tu najvecja prodišca. Prav to je razlog postavitve stalne razstave prodnikov na tem obmocju.

Razstavljeni prodniki so zbrani s celotnega porecja Save in sicer na prodišcih od sotocja Ljubljanice in Save do Litije. Vecji del vzorcev je iz osebne zbirke Alojza Županca. Raznovrstnost najdb je presegla vsa naša pricakovanja. Nekateri tipi kamnin v Sloveniji še niso bili znani, poleg tega za mnoge še ne poznamo nahajališc, od koder so bili prineseni. Izhodišcna zbirka je nastajala v letih 2007-2008 in je prva stalna razstava prodnikov. V njej so vsi prodniki razstavljeni prvic.

Zbirko je uredil in eksponate poimenoval geolog, dr. Uroš Herlec. Geologija je njegov poklic in hobi. Poucuje in raziskuje na Oddelku za geologijo, NTF, Univerze v Ljubljani. Deluje na razlicnih tematskih in geografskih podrocjih doma in po svetu. Ukvarja se s popularizacijo geologije in je mentor zbiralcem mineralov in fosilov.

Razstavljamo vec kot 300 znacilnih in edinstvenih primerkov kamnin iz bogate geološke dedišcine porecja reke Save. Celotna zbirka zajema vec kot 1200 razlicnih primerkov. Kamnine so nastajale v skoraj 400 milijonih let burne geološke zgodovine tega obmocja. Poimenovani primerki v 12 vitrinah so razvršceni po nacinu in okolju svojega nastanka. Spremlja jih poljudna razlaga. Z uvodno avdiovizualno predstavitvijo obiskovalce spoznamo z metodami prepoznavanja, nacinom in okoljem nastajanja in z »življenjskimi zgodbami« nekaterih najbolj zanimivih. Zato je zbirka posebej uporabna v izobraževalne namene.

Razstava je nastala s soorganizacijo Prirodoslovnega muzeja Slovenije in je prva od akcij v okviru mednarodnega leta Planet Zemlja. Kamnoseška dela je opravilo Kamnoseštvo Lah, Breg pri Litiji. Skrbnik in upravljavec zbirke je Društvo za razvoj podeželja LAZ iz Jablaniške doline.

 • Savski prodnik
  Savski prodnik
 • Savski prodnik
  Savski prodnik