Najstarejši herbarij na Slovenskem - zbirka Janeza Krstnika Flysserja (1696)

Prirodoslovni muzej Slovenije med številnimi dragocenimi starimi botaničnimi zbirkami hrani tudi najstarejši znani herbarij na Slovenskem. Flysserjev herbarij iz leta 1696 je 45 x 31 cm velika knjiga z lesenimi platnicami, ki so vezane v usnje. Herbarij obsega 204 strani, na vsakem listu je prilepljenih štiri ali pet posušenih rastlin, skupaj jih je 993. Razporejene so po abecednem redu začetnic uporabljenih imen, ki so seveda predlinnéjevska. Na prvem mestu je tedaj uporabljano latinsko ime, ki mu je v večini primerov dodano tudi nemško ime. V herbariju ni nobenih podatkov o nahajališčih. Velika večina rastlin je značilnih tudi za naše kraje od morske obale do vrhov, nekaj pa je okrasnih vrst.

  • Stran iz herbarija
    Stran iz herbarija

Prijavite se na e-novice