Rudno bogastvo Slovenije

V rotundi A banke v Tržiču je Prirodoslovni muzej Slovenije pripravil razstavo RUDNO BOGASTVO SLOVENIJE. Za obiskovalce je bila odprta od 15. 4. do 17. 5. 2004. Od 8. 2. do 17. 3. 2005 pa je na ogled kot vitrina četrtletja v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Burni dogodki v geološki preteklosti slovenskega prostora so povzročili nastanek številnih mineralov. Nastali so tako v sedimentacijskih okoljih kot pri procesih, povezanih z magmatizmom, s hidrotermalnimi raztopinami ali pa so nastali preprosto pri preobrazbi kamnin. Nekateri izmed njih so pomembni rudni minerali, iz katerih so pridobivali različne kovine kot so železo, baker, živo srebro, mangan, aluminij, cink in svinec. Številni rudni pojavi in opuščeni podzemni rudniki pričajo o razsežnosti in pomembnosti rudarstva na ozemlju Slovenije in tudi na širšem prostoru v tem delu Evrope. Čeprav je večina rudnikov danes zaprtih, pa lahko del njihovega bogastva ter del njihove kulturne in tehniške dediščine spoznamo v turističnih rudnikih, muzejih in na različnih razstavah.

Podrobnosti

  • Ena najpomembnejših rud v Sloveniji je mineral cinabarit, iz katerega so na primer v idriji in v okolici Tržiča pridobivali živo srebro. Na posnetku je primerek masivnega cinabarita, ki je v lepem kontrastu z belim kalcitom in temnim apnencem, iz Šentanskega rudnika pri Tržiču.
    Ena najpomembnejših rud v Sloveniji je mineral cinabarit, iz katerega so na primer v idriji in v okolici Tržiča pridobivali živo srebro. Na posnetku je primerek masivnega cinabarita, ki je v lepem kontrastu z belim kalcitom in temnim apnencem, iz Šentanskega rudnika pri Tržiču.

Prijavite se na e-novice