Donacija meseca - delfin z Dolenjske

  • Ostanki vretenc miocenskega delfina iz okolice Bele Cerkve. Fotografija: Matija Križnar.
    Ostanki vretenc miocenskega delfina iz okolice Bele Cerkve. Fotografija: Matija Križnar.

DONACIJA MESECA  - DELFIN Z DOLENJSKE 

Miocenske plasti Dolenjske vsebujejo poleg množice mehkužcev in iglokožcev tudi redke ostanke vretenčarjev. Med njimi gotovo izstopajo kosti delfinov, ki so jih našli na dveh najdiščih. Predstavljeni primerek delfinovih vretenc so našli pri Beli Cerkvi blizu Šmarjete. Poleg teh ostankov so našli še vrsto drugih primerkov, ki tvorijo lepo zbirko fosilnih morskih sesalcev Slovenije. V muzej ga je odstopil priznani slovenski paleontolog dr. Vasja Mikuž.

Avtorja: mag. Matija Križnar in dr. Miha Jeršek

Donacija je bila na ogled od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018.

Prijavite se na e-novice