Donacija meseca - mamutov okel

  • Mamutov okel iz okolice Otiškega vrha Fotografija: Matija Križnar
    Mamutov okel iz okolice Otiškega vrha Fotografija: Matija Križnar

V naplavinah reke Drave in njenih pritokih redko najdemo tudi kostne ostanke pleistocenskih sesalcev. Tako so pred desetletji pri Otiškem vrhu blizu Dravograda odkopali tudi manjši odlomek okla mamuta. Mamutov okel je že močno poškodovan, toda še vedno so lepo opazne prirastnice. Zanimiv fosilni ostanek je podaril Zavod za varstvo narave OE Maribor (mag. Mojca Bedjanič), kjer je bil shranjen vse od najdbe.

Avtorja: mag. Matija Križnar in dr. Miha Jeršek

 

Donacija meseca je bila na ogled od 1. 6. do 30. 6. 2018

 

Prijavite se na e-novice