Erasmus+

Naslov projekta: POSODOBITEV PROGRAMOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V PRIRODOSLOVNEM MUZEJU SLOVENIJE

Akronim: PIPOPS

Trajanje projekta: 1. 9. 2020 do 1. 3. 2021

Razpis 2020, 1. razpisni rok, KA1 - Učna mobilnost posameznikov; KA104 - Mobilnost v izobraževanju odraslih

Cilji projekta so:

- razvoj kompetenc izobraževalcev odraslih v PMS,

- vzpostavitev sodelovanja z izbranimi evropskimi partnerji na področju izobraževanja in komuniciranja na temelju več

krajših usposabljanj in preučitev možnosti za trajno partnerstvo,

- vključitev v evropsko mrežo izobraževalcev odraslih in spoznavanje možnosti za uporabo evropskih spletnih portalov za

andragoško dejavnost,

- spoznavanje novih metod, učnih načinov in programov za andragoško delo v muzeju,

- ponuditi nove, inovativne možnosti za izobraževanje odraslih v muzeju in vključitev sodobnih, predvsem družbenoaktualnih

vsebin,

- povečati število odraslih obiskovalcev, predvsem študentov in aktivih odraslih, tako na javnih vodstvih kot tudi ostalih

javnih programih, izboljšati njihovo izkušnjo ob obisku muzeja in jih posledično navdušiti za ponoven obisk,

- pripraviti vsaj dva nova programa v angleščini,

- članom študijskega krožka za starejše ponuditi nove, aktivne metode dela in sodelovanja ter soustvarjanja programa,

- ob boljši usposobljenosti osebja ter možnostmi za mednarodno sodelovanje in osebni razvoj zvišanje motiviranosti in

zadovoljstva pri delu v muzeju.

 

 

Prijavite se na e-novice