Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije

Cena: 12.00 €
Dostava: Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Avtorja besedil: Miha Jeršek in Matija Križnar
Uvodnik: Breda Činč Juhant
Paleontologija: Matija Križnar
Mineralogija: Miha Jeršek
Recenzija: doc. dr. Uroš Herlec (geologija; Planet Zemlja, Kamnine) dr. Mirjan Žorž
(Mineralogija), doc. dr. Luka Gale (Paleontologija)
Lektor: Henrik Ciglič
Oblikovanje: Matjaž Učakar
Prelom: INadvertising d. o. o.
Fotografije: Igor Dolinar, Luka Gale, Jože Gasperič, Rok Gašparič, Andrej Guštin,
Miha Jeršek, Darko Juhant, Tea Kolar-Jurkovšek, Lidija Korat,
Matija Križnar, Breda Mirtič, Matevž Novak, Davorin Preisinger,
Marko Simič in Jure Žalohar
Geološka karta Slovenije: Geološki zavod Slovenije
Risbe kristalov: Mirjan Žorž in Miha Jeršek
Video: Ciril Mlinar in Miha Jeršek
Animacije: Matjaž Učakar
Ilustracije in risbe: Vladimir Leben, Matija Križnar, Mia Sivec in Matjaž Učakar
Vizualizacija razstavnih predmetov
in izvedba dodatnih vsebin za
aplikacijo Aurasma: Tadej Kanižar, Matjaž Učakar in Andrej Žužek
Tisk: Eurografis d. o. o.
Naklada: 1000 izvodov
Izdal: Prirodoslovni muzej Slovenije

Prijavite se na e-novice