Acta entomologica Slovenica 29/2

Cena: 8.50 €
Dostava: Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

2021, Vol. 29, št./No. 2

Vsebina / Contents

A. VREZEC, I. BERTONCELJ, A. KAPLA, Š. AMBROŽIČ ERGAVER: Urban population of the ground beetle Carabus variolosus nodulosus(Coleoptera: Carabidae) in Ljubljana city (Central Slovenia). Urbana populacija močvirskega krešiča Carabus variolosus nodulosus (Coleoptera: Carabidae) v Ljubljani. 

Š. AMBROŽIČ ERGAVER, A. VREZEC, A. KAPLA, U. RATAJC: Razširjenost in populacijska dinamika zahodnega puščavnika Osmoderma eremita (Cetoninae: Scarabaeidae: Coleoptera) v urbanem okolju Ljubljane. Hermit Beetle Osmoderma eremita (Cetoninae: Scarabaeidae: Coleoptera) distribution and population dynamics in the urban environment of Ljubljana (Slovenia). 

M. BEDJANIČ, A. KAPLA, A. VREZEC: Stanje populacije močvirskega krešiča Carabus variolosus (Coleoptera: Carabidae) v Natura 2000 območju Ličenca pri poljčanah, SV Slovenija. Population status of ground beetle Carabus variolosus (Coleoptera: Carabidae) in Natura 2000 site Ličenca pri poljčanah, NE Slovenia. 

A. KAPLA, S. KOCIJANČIČ, A. VREZEC: Škrlatni kukuj Cucujus cinnaberinus (Cucujidae: Coleoptera) na Goričkem in prvo pojavljanje vrste Pytho depressus (Pythidae: Coleoptera) v Sloveniji. Occurence of Cucujus cinnaberinus (Cucujidae: Coleoptera) in Goričko (NE Slovenia) and first record of Pytho depressus (Pythidae: Coleoptera) in Slovenia. 

Š. AMBROŽIČ ERGAVER, A. KAPLA, A. VREZEC, U. RATAJC: Status of endangered Graphoderus bilineatus in Slovenia with proposal of urgent conservation measures. Status ogroženega ovratniškega plavača Graphoderus bilineatus v Sloveniji s predlogom nujnih varstvenih ukrepov. 

FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES

M. GABOR: Novi podatki o prisotnosti stepskega krešiča Carabus hungaricus (Coleoptera: Carabidae) v Deliblatski peščari (Srbija). New data on the presence of Carabus hungaricus(Coleoptera: Carabidae) in Deliblato Sands (Serbia). 

Prijavite se na e-novice