2.b Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:
Vršilec dolžnosti direktorja: Dr. Miha Jeršek
Tel.: 01 241 09 54
E-pošta: uprava@pms-lj.si
Faks: +386 (01) 241 09 53

Prijavite se na e-novice