2.a Podatki o delu in organizaciji PMS

Prirodoslovni muzej Slovenije je nacionalni muzej z naravoslovno, znanstveno in pedagoško vsebino. Je najstarejša slovenska kulturna in znanstvena institucija, ki izvira iz Deželnega muzeja ustanovljenega 1821. Muzej hrani nacionalno, evropsko in svetovno pomembne naravoslovne študijske zbirke, v katerih so vidne spremembe biotske raznovrstnosti, razvoj naravoslovne miselnosti in tehnik zbiranja ter obdelave muzejskega gradiva. Nenazadnje je raziskovalna institucija, ki raziskuje naravo in kulturno dediščino naravnega izvora. Muzej odlikujejo kar tri znanstvene revije, in sicer SCOPOLIA, Acta entomologica Slovenica in Illiesia (slednji izhajata v sozaložništvu).

Svet javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije sestavljajo:

 • Simona Zupančič, predsednica
 • Branka Babič, namestnica predsednice
 • dr. Marija Rogar, članica
 • Bogomir Vnučec, član
 • Jernej Uhan, član

Vlada RS je na 363 dopisni seji, 13. 4. 2022, imenovala 4 člane, Jerneja Uhana pa so na volitvah, 28. 2. 2022, izvolili zaposleni v PMS.

Mandat članov sveta se je pričel z ustanovitveno sejo 20. 5. 2022 (mandat traja 4 leta).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Strokovni svet javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije sestavljajo:

 • prof. dr. Peter Trontelj (imenovanje UL, BTF),
 • prof. dr. Franc Janžekovič (imenovanje UM) - predsednik 
 • mag. Slavko Polak (imenovanje SMS)
 • izr. prof. dr. Boštjan Rožič (imenovane UL, NTF)
 • doc. dr. Al Vrezec (izvoljen)
 • mag. Matija Križnar (izvoljen) - namestnik predsednika

Mandat članov Strokovnega sveta se je pričel z ustanovitveno sejo 24. 6. 2020 (mandat traja 4 leta).  

Vodstvo in upravo javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije sestavljajo:

 • dr. Miha Jeršek, v. d. direktorja (od 16. 2. 2022),
 • dr. Staša Tome, namestnica v. d. direktorja
 • Miha Marcola, računovodja
 • Anita Hukarević, poslovna sekretarka in knjigovodja

Kustodiati:

Delo na zbirkah je osnovna naloga kustosov, ki delujejo na štirih kustodiatih. Strokovno in znanstveno delo načrtujejo in izvajajo vodje kustodiatov s svojimi sodelavci. Za skupne projekte, javne programe in usklajevanja strokovnega dela s smernicami Prirodoslovnega muzeja Slovenije, sklicuje direktorica strokovne kolegije, na katerih so prisotni vsi kustosi.

Kustodiat za vretenčarje:

 • prof. dr. Boris Kryštufek , univ. dipl. biol. 
 • Mojca Jernejc Kodrič, univ. dipl. biol., vodja kustodiata
 • Urška Kačar, univ. dipl. biol., 
 • doc. dr. Al Vrezec, univ. dipl. biol.

Kustodiat za nevretenčarje:

 • dr. Tomi Trilar, univ. dipl. biol., vodja kustodiata,
 • dr. Andrej Gogala, univ. dipl. biol.
 • Tea Knapič, univ. dipl. biol. 

Kustodiat za geologijo:

 • dr. Miha Jeršek, univ. dipl. inž. geol., 
 • mag. Matija Križnar, univ. dipl. inž. les., vodja kustodiata
 • Manca Hočevar, univ. dipl. inž. geol.

Kustodiat za botaniko:

 • Špela Pungaršek, univ. dipl. biol., vodja kustodiata

Za tehnične (in strokovno preparatorske) potrebe muzeja in kustodiatov skrbi tehnična služba:

 • Borut Tome, vodja tehnične službe,
 • Matjaž Černila, Darko Fekonja, David Kunc, Mojmir Štangelj in Jernej Uhan.

Za stike z javnostmi, promocijo, pedagoške, andragoške in druge javne programe ter specialno knjižnico skrbi Oddelek za stike z javnostjo:

 • dr. Staša Tome, univ. dipl. biol. vodja oddelka
 • Doroteja Fon, prof. kem in biol.

V okviru oddelka deluje tudi specialna knjižnica

 • Alenka Jamnik, univ. dipl. inž. geol., bibliotekarka specialistka

V okviru muzeja deluje tudi dislocirana enota Alpski botanični vrt Juliana v Trenti:

 • Špela Pungaršek, univ dipl. biol. vodja dislocirane enote 
 • Klemen Završnik, dipl. inž. agr. in hort.
 • Martina Tekavec, akad. restav. in dipl. varst. biol.

Prijavite se na e-novice