Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Kalcit iz Peči pri Kropi na Gorenjskem

Kalcit je mineral s kemicno sestavo CaCO3 (kalcijev karbonat) in je eden najbolj razširjenih mineralov na Slovenskem, saj med drugimi sestavlja kamnino apnenec, ki je pri nas najbolj razširjena kamnina.

Kalcit nastane na vec nacinov. Lahko nastane z izlocanjem iz hladnih ali toplih vodnih raztopin, pri procesih metamorfoze in tudi v magmatski fazi. Biogeni nastanek kalcita je povezan z nekaterimi organizmi, ki uporabljajo drobne kristale kalcita pri gradnji svojih ogrodij oziroma lupin (polži, školjke,…).

Kalcit lahko nastopa v obliki romboedrskih, prizmatskih, sodckastih ali skalenoedrskih kristalov.

Kalcit iz peci pri Kropi na Gorenjskem

  • Peci so hrib, visok 602 metra, na vzhodni strani Krope na Gorenjskem. Predstavljajo osameli kras s površino 0,8 km2. Na omenjenem obmocju so doslej našli in evidentirali 49 kraških jam med katerimi je najglobja visoka 93 metrov. Gostota vhodov v podzemne jame je torej kar 64 vhodov na kvadratni kilometer! Poleg geomorfoloških in kraških zanimivosti je obmocje Peci znano tudi po tem, da so v jamah našli kar šest vrst endemicnih jamskih hrošcev.
    Peci so hrib, visok 602 metra, na vzhodni strani Krope na Gorenjskem. Predstavljajo osameli kras s površino 0,8 km2. Na omenjenem obmocju so doslej našli in evidentirali 49 kraških jam med katerimi je najglobja visoka 93 metrov. Gostota vhodov v podzemne jame je torej kar 64 vhodov na kvadratni kilometer! Poleg geomorfoloških in kraških zanimivosti je obmocje Peci znano tudi po tem, da so v jamah našli kar šest vrst endemicnih jamskih hrošcev.
  • Najdišce kristalov kalcita je vezano na nekoc majhen vaški kamnolom. Sredi sedemdesetih let ga je pricela izkorišcati Komunala Radovljica, sedaj pa ima to koncesijo Vodnogospodarsko podjetje Kranj d.d.. Z odprtjem kamnoloma v hribu Peci so bile dane možnosti za najdbo kristalov kalcita v vecjem obsegu.
    Najdišce kristalov kalcita je vezano na nekoc majhen vaški kamnolom. Sredi sedemdesetih let ga je pricela izkorišcati Komunala Radovljica, sedaj pa ima to koncesijo Vodnogospodarsko podjetje Kranj d.d.. Z odprtjem kamnoloma v hribu Peci so bile dane možnosti za najdbo kristalov kalcita v vecjem obsegu.
  • Kristale kalcita najdemo na stenah razpok ali v obliki geod. Veliki so tudi do 10 cm v premeru, posamezne kristalne kopuce pa imajo maso tudo 100 kiloghramov in vec. Med kristali kalcita prevladujejo romboedrski kristali. Rast kristalov se je veckrat prekinila in nadaljevala kar lahko lepo opazimo v presekih kristalov. Ob tem so nastali tudi kristali, ki s svojo pojavno obliko spominjajo na Mercedesov znak. Poleg romboedrskih kristalov so iz omenjenega najdišca znani še skalenoedrski kristali, ki so vecinoma manjši in vecinoma ne presežejo 6 cm v višino. Poleg kalcita najdemo tudi železovo rudo – bobovec, ki so jo v teh krajih znali izkorišcati.
    Kristale kalcita najdemo na stenah razpok ali v obliki geod. Veliki so tudi do 10 cm v premeru, posamezne kristalne kopuce pa imajo maso tudo 100 kiloghramov in vec. Med kristali kalcita prevladujejo romboedrski kristali. Rast kristalov se je veckrat prekinila in nadaljevala kar lahko lepo opazimo v presekih kristalov. Ob tem so nastali tudi kristali, ki s svojo pojavno obliko spominjajo na Mercedesov znak. Poleg romboedrskih kristalov so iz omenjenega najdišca znani še skalenoedrski kristali, ki so vecinoma manjši in vecinoma ne presežejo 6 cm v višino. Poleg kalcita najdemo tudi železovo rudo – bobovec, ki so jo v teh krajih znali izkorišcati.