Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Kustodiat za vretenčarje se predstavi - vitrina četrtletja

Prirodoslovni muzej Slovenije, od 16. 6. 2006 do konca novembra 2006

Avtorji: Ivo Božic, Janez Gregori, Mojca Jernejc Kodric, dr. Boris Kryštufek, Dare Šere

Iz zgodovine kustodiata

Prirodoslovni muzej Slovenije izhaja neposredno iz leta 1821 ustanovljenega Kranjskega deželnega muzeja, kjer je kot prvi kustos služboval Henrik Freyer (v letih 1832 – 1853). Bil je široko razgledan in ploden naravoslovec, udejstvoval se je kot botanik, zoolog, geolog, paleontolog in kartograf. Na našem ozemlju je prvi sistematicno zbiral vretencarje, zbirka pa mu je bila osnova za pripravo Favne na Kranjskem živecih sesalcev, pticev, plazilcev in rib (Ljubljana 1842). Freyerjeva »Favna« je temeljno delo za poznavanje vretencarjev narodnega ozemlja. Slovenci smo dobili naslednja primerljiva dela šele vec kot stoletje kasneje:
Bevk, S., 1957: Vretencarji Slovenije. Kmecka knjiga, Ljubljana.
Kryštufek, B., F. Janžekovic, 1999: Kljuc za dolocanje vretencarjev Slovenije. DZS, Ljubljana.

Živimo v obdobju biodiverzitetne krize, casu hitrega izumiranja živalskih in rastlinskih vrst ter unicevanja njihovega življenjskega okolja. Od izumrlih vrst se v najboljšem primeru ohranijo njihovi preparati v prirodoslovnih muzejih. Prirodoslovni muzej Slovenije hrani edina primerka avtohtonega risa, ki je bil v Sloveniji iztrebljen v 19. stoletju. Leta 1973 je Lovska zveza Slovenije k nam risa ponovno naselila.

Iz dejavnosti kustodiata

Predmet dejavnosti kustodiata za vretencarje so vse skupine vretencarjev, obsegajo pa njihovo zbiranje, hranjenje in proucevanje, posredovanje informacije javnosti in predstavljanje rezultatov dela v obliki objav in muzejskih razstav. Študijske zbirke so namenjene znanstvenemu proucevanju, so dokazni material, ki omogoca preverjanje rezultatov raziskav, predstavljajo pa tudi nenadomestljiv referencni vir. Študijske zbirke Kustodiata za vretencarje so najpopolnejši materialni vir informacije o vretencarjih Slovenskega ozemlja. V okviru kustodiata deluje tudi Slovenski center za obrockanje pticev.