Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Vrtci in šole v muzeju

Za vrtce in šole organiziramo strokovna vodstva po stalnih razstavnih zbirkah in obcasnih razstavah ter ucne ure z delovnimi listi. Za predšolske otroke in šolarje prvih treh razredov osnovne šole izvajamo tudi razlicne delavnice.

Strokovna vodstva

Strokovna vodstva po stalnih razstavnih zbirkah prilagodimo starosti obiskovalcev. Za predšolske otroke potekajo v obliki pogovora, po želji lahko vkljucimo tudi risanje. Za osnovnošolce, dijake srednjih šol in odrasle so to klasicna vodstva z razlago.

Z obiskovalci se sprehodimo po stalnih muzejskih razstavnih zbirkah. Se pogovarjamo, poslušamo razlago in ogledamo dva videofilma in tudi samostojno ogledujemo razstavne predmete.

Trajanje: 45 minut

Za vrtce brezplacno, za ostale skupine vstopnina.

Ucne ure z delovnimi listi

Ob delovnih listih otroci in mladostniki spoznavajo naše stalne ali obcasne razstave. Na razpolago so razlicne ucne ure z delovnimi listi za ucence prve, druge in tretje triade. Za srednješolce ponujamo ucne ure z delovnimi listi le po obcasnih razstavah.

Muzejske ucne ure z delovnimi listi so aktivna oblika preživljanja obiska v muzeju. Otroci in mladostniki ob strokovnem vodstvu rešujejo naloge na delovnih listih. Delovni listi so oblikovani tako da spodbujajo k opazovanju, logicnemu razmišljanju in konstruktivnemu delu. Namen ucnih ur z delovnimi listi je približati otrokom in mladostnikom svet narave in njenih zakonitosti, jih navdušiti nad naravoslovjem in muzeologijo ter nadgrajevati znanje, ki ga pridobijo v šoli.

Delovni listi prve trijade otroke seznanjajo s predstavniki gozdnih živali in ptic. Delovni listi druge trijade otroke seznanijo z izumrlimi živalmi, minerali, gozdnimi živalmi in pticami, plazilci in morskimi ribami. Naloge so nadgrajene v zahtevnosti glede na prvo trijado. Npr. zanima nas nacin prehranjevanja, oblika kljuna, nog, razlicne sledi, selitve ptic, orientacija ptic... Otroci opazujejo in tudi rišejo. Delovni listi tretje trijade so namenjeni ucni uri iz paleontologije. Otroci prebirajo besedila na panojih, prerisujejo risbe in primerjajo fosile z današnjimi živalmi.

Muzejska ucna ura z delovnimi listi za vse tri trijade vsebuje tudi uvodni pogovor ob razstavljenem okostju mamuta.
Trajanje: 60 minut

Delovni listi za mladostnike in tudi ucence devetletke (tretja trijada) so oblikovani po obcasnih razstavah. Reševanje nalog poteka po zakljucenem klasicnem vodstvu z razlago.
Trajanje: 60 minut

Delavnice

V Prirodoslovnem muzeju Slovenije prirejamo sobotne delavnice za otroke, pocitniške naravoslovne delavnice in delavnice namenjene organiziranim skupinam otrok. Slednje so primerne za vrtce in ucence osnovnih in srednjih šol. Zajemajo razlicne teme in dejavnosti, v skladu z dogovorom, na katerih otroci na prijazen nacin spoznavajo razlicne zanimivosti in zakonitosti narave. Program je individualno prilagojen starosti otrok in traja od 30 do 45 minut. Mogoce ga je povezati z vodstvom po razstavi ali ucno uro z delovnimi listi.

 

Delavnice za otroke s posebnimi potrebami so prilagojene specificnim potrebam otrok. Po posvetu s specialnim pedagogom dolocimo temo, cilje, nacin dela in trajanje delavnice.

Delavnice za nadarjene otroke pripravimo po dogovoru na izbrano naravoslovno temo.

NEKAJ DELAVNIC Z ŽELEZNEGA REPERTOARJA:
·        KACA NI IGRACA (za vse generacije): Ob spoznavanju žive kace, muzejskega kacona Coneta, otroci ugotavljajo, ali so kace res sluzaste in hladne. Sledi aktivnost, prilagojena starosti - izdelava kace igrace, kviz, ipd.
·       NA LOVU ZA FOSILI (za vse generacije): Otroci se podajo na domišljijsko potovanje na eno najbogatejših nahajališc fosilnih ostankov, kjer se preizkusijo kot paleontologi. Skozi interaktivne naloge spoznavajo osnove raziskovalnega dela in razmišljanja, se urijo v timskem delu, logicnem sklepanju ter ob tem izvedo še marsikaj o spreminjanju našega planeta, fosilih, dinozavrih in drugih izumrlih bitjih.
·        STEZOSLEDCI (vrtci, prva in druga triada): otroci spoznajo, zakaj imajo živali razlicno zgrajene okoncine, prilagojene na razlicno življenjsko okolje in nacin življenja. S štampiljkami razlicnih živalskih stopinj rešujejo zastavljene naloge.
·        GOZDNI JEDILNIK (vrtci, prva in druga triada): otroci spoznajo, kako in s cim se hranijo razlicni gozdni organizmi in izdelajo vsak svojo masko živali.
·       DINKO DINOZAVER (vrtci): Otrokom dinozavre in druga izumrla bitja predstavi ljubka in navihana lutka - Dinko dinozaver. Potem izdelajo vsaj svojo lutko - dinozavra iz papirja, s katero se lahko poigrajo tudi po odhodu iz muzeja.
·        SVETLOBA IN SENCA (prva in druga triada): Udeleženci ugotavljajo, kako in zakaj za osvetljenimi predmeti nastane senca in kako se spreminja z oddaljenostjo predmetov. Izdelajo smešne, strašne in zanimive sencne lutke.
·        SVETLOBA V KAMNU (prva, druga in tretja triada): Otroci spoznajo nekaj lastnosti mineralov, povezanih s svetlobo in izdelujejo lepe okrasne predmete z blešcecimi kristali.
·        MAVRICNE BARVE (druga in tretja triada): Otroci ob poskusih spoznajo kako ljudje vidimo in gledamo barve, kaj je barvna slepota in izdelajo barvni disk, s katerim utrdijo svoje znanje.
·        SVETLOBNO ONESNAŽENJE (za vse generacije): Otroci izvedo, kaj je svetlobno onesnaženje in kakšne posledice ima za naravo in cloveka. Izdelajo licne lucke, ki prikazujejo zvezdno nebo. 

Po dogovoru lahko pripravimo tudi delavnice na katerokoli izbrano naravoslovno temo.

Informacije in najava skupin

Najavite skupino preko obrazca, telefona ali e-maila. Podrobnosti.