Herbarij Franca Hladnika (1773-1844)

Prirodoslovni muzej Slovenije hrani tudi herbarijsko zbirko Franca Hladnika, prvega botanika slovenskega rodu. Bil je duhovnik, profesor na normalki in gimnaziji v Ljubljani, bil je ravnatelj pesnika Franceta Prešerna in ustanovitelj ljubljanskega Botanicnega vrta (1810).

  • Herbarijska pola s froelichovim svišcem (Gentiana froelichii)
    Herbarijska pola s froelichovim svišcem (Gentiana froelichii)