Herbarij Balthasarja Hacqueta (1739 ali 1740-1815)

Balthasar Hacquet, zdravnik, naravoslovec in etnolog, je živel na Kranjskem od leta 1766 do 1787. Bil je zdravnik v Idriji in kasneje profesor na ljubljanskem liceju. Ukvarjal se je tudi z raziskovanjem rastlinstva, vendar pa je ostal v senci znamenitega predhodnika I. A. Scopolija. Hacquetovo najpomembnejše botanicno delo z naslovom Plantae alpinae Carniolicae (Kranjske alpske rastline) je izšlo leta 1782 na Dunaju. V njem je opisal 12 rastlin, ki rastejo v kranjskih Alpah in v Istri in ki po njegovem mnenju še niso bile opisane. Vse je imenoval po krajih, po nahajališcih, in vse vrste tudi narisal. Herbarijski primerki nekaterih rastlin so se ohranili v zbirki, ki jo hrani Prirodoslovni muzej Slovenije.

  • Herbarijska pola s trentarskim grintavcem (Scabiosa trenta)
    Herbarijska pola s trentarskim grintavcem (Scabiosa trenta)