Avstro-ogrska posušena flora (Flora exsiccata Austro-Hungarica)

Ena najbolj obširnih herbarijskih eksikatnih zbirk, pri kateri so sodelovali tudi kranjski botaniki, je nastajala na Dunaju na prelomu 19. in 20. stoletja (1881-1913). Glavni urednik Avstro-ogrske posušene flore (Flora exsiccata Austro-Hungarica) je bil avstrijski botanik Anton J. Kerner von Marilaun (1831-1898). Po njegovi smrti je delo nadaljeval botanik C. Fritsch, koncala pa sta ga H. de Handel-Mazzetti in I. Doerfler. V zbirki je 40 centurij ali 4000 primerkov nižjih in višjih rastlin z ozemlja Avstro-Ogrske. Pri oblikovanju zbirke so sodelovali 204 botaniki. Herbarijski listki (shede) so bili tiskani in posebej objavljeni.

Na Kranjskem je bilo nabranih 130 vrst, med njimi seveda najvec takih, ki imajo pri nas klasicno nahajališce (blagajev volcin, kranjska selivka, froelichov svišc, kranjski jeglic, fleischmannov rebrinec, zoisova zvoncica ...). Med sodelujocimi botaniki omenimo le K. Dežmana, A. Paulina, F. Krašana in L. Derganca.

  • Herbarijska pola z evropsko gomoljcico (Pseudostellaria europaea)
    Herbarijska pola z evropsko gomoljcico (Pseudostellaria europaea)