Current exhibition

Visit the exhibition OUR LITTLE BIG SEA

Do not miss the exciting, fun and interactive exhibition

More

Andrej Gogala, Ph.D.

 • Photo: Jasna Šporar
  Photo: Jasna Šporar
 • Museum Adviser

Prirodoslovni muzej Slovenije
Slovenian Museum of Natural History

Department of Vertebrate Zoology
Prešernova cesta 20, p. o. box 290, SI - 1001 Ljubljana, Slovenia
T: (00 386 1) 241 09 59
F: (00 386 1) 241 09 53
E: agogala@pms-lj.si

Education

 • Biologist
 • Doctor of Biological Sciences

Work description

 • Maintenance of the collections of the Department of Invertebrate Zoology (entomological collections)
 • Editor of museum's publication ACTA ENTOMOLOGICA SLOVENICA
 • Faunistics, Ecology, Sociobiology of Bees (Hymenoptera: Apoidea) and fauniostics of Heteroptera (Hemiptera: Heteroptera) of Slovenia.

Bibliography

 • GOGALA, Andrej, ALJANCIC, Marko, GOGALA, Matija, SIVEC, Ignac. Žuželke : uspešnost množicnosti. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 1992. 71 str.
 • GOGALA, Andrej, ALJANCIC, Marko, GOGALA, Matija, SIVEC, Ignac. Insects : the flourishing multitudes, (Entomologia slovenica). English ed. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: = Slovene Museum of Natural History, 1994. 70 str.
 • GOGALA, Andrej, TRILAR, Tomi, BOŽIC, Ivo, KRYŠTUFEK, Boris, MLINAR, Ciril, PRAPROTNIK, Nada, ŠERE, Dare, TOME, Staša, TOME, Davorin, CELIK, Tatjana, GROBELNIK, Vesna, PIRNAT, Aljoša, POBOLJŠAJ, Katja, SELIŠKAR, Andrej, VEROVNIK, Rudi, BEDJANIC, Matjaž, GREGORI, Janez, LEŠNIK, Aleksandra, MIHELIC, Tomaž. Narava Slovenije, Ljubljansko barje in Iška : [razstavni katalog]. Ljubljana: Prirodoslovni muzej, 2001. 67 str.
 • BEDJANIC, Matjaž, CINC JUHANT, Breda, DENAC, Damijan, GOGALA, Andrej, GOMBOC, Stanislav, GREGORI, Janez, KALIGARIC, Mitja, KALIGARIC, Simona, KRYŠTUFEK, Boris, BEDJANIC, Mojca, POBOLJŠAJ, Katja, POVŽ, Meta, SELIŠKAR, Andrej, SIVEC, Ignac, TOME, Staša, TRILAR, Tomi, URBANEK, Janko, VEROVNIK, Rudi, VREZEC, Al, ŽAGAR, Vinko, BABIJ, Valerija, CARNI, Andraž, VREŠ, Branko, BUCHNER, Peter, HORVAT, Bogdan, JENCIC, Samo, JERŠEK, Miha, KOLARIC, Darko, POLAK, Slavko, PRESETNIK, Primož. Narava Slovenije, Mura in Prekmurje. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2002. 88 str.
 • GOGALA, Andrej. Kamen, voda, sonce in veter : narava Krasa in slovenske Istre, (Narava Slovenije). Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2003. 176 str.
 • GOGALA, Andrej, TRILAR, Tomi, BOŽIC, Ivo A., KRYŠTUFEK, Boris, MLINAR, Ciril, PRAPROTNIK, Nada, ŠERE, Dare, TOME, Staša, TOME, Davorin, CELIK, Tatjana, GROBELNIK, Vesna, PIRNAT, Aljoša, POBOLJŠAJ, Katja, SELIŠKAR, Andrej, VEROVNIK, Rudi, BEDJANIC, Matjaž, GREGORI, Janez, LEŠNIK, Aleksandra, MIHELIC, Tomaž. Narava Slovenije, Ljubljansko barje in Iška  [razstavni katalog]. 1. ponatis. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2008. 67 str.
 • GRAD, Janez, GOGALA, Andrej, KOZMUS, Peter, JENIC, Aljaž, BEVK, Danilo. Pomembni in ogroženi opraševalci : cmrlji v Sloveniji. Lukovica: Cebelarska zveza Slovenije, 2010. 123 str.
 • Researcher No: 14006
 • Scientific bibliography
 • Complete bibliography