Current exhibition

Visit the exhibition OUR LITTLE BIG SEA

Do not miss the exciting, fun and interactive exhibition

More

Minerals from mine Sitarjevec, Litija

Litijski rudnik svinca in cinka ali Sitarjevec spada med naša vecja rudna nahajališca, Litija pa je bržkone najstarejše slovensko rudarsko mesto. Zacetek rudarstva v litijskem obmocju sega že v cas Keltov, ki so tu kopali svincevo rudo. V vecjem obsegu so tu rudarili tudi Rimljani.

Rudarjenje se je v preteklem casu veckrat opustilo in ponovno obnovilo. Dolžina rovov presega štirideset kilometrov. Leta 1965 so rudnik zaradi premajhnih rudnih zalog dokoncno zaprli. Sedaj potekajo dela za ponovno odprtje rudnika, ki bi ga predstavili širši javnosti.

Rudišce je nastalo v karbonskih plasteh. Spada med žilna hidrotermalna rudišca. Znacilna je bogata in kompleksna mineralna parageneza. Pojavlja se preko šestdeset razlicnih mineralov, ki so nastali v štirih fazah mineralizacije.

Najbolj znameniti minerali iz Sitarjevca so kristali cinabarita, cerusita in barita, ki so pomembni predmeti iz zakladnice geološke dedišcine in s tem del premicne kulturne dedišcine.

 • Malahit, Cu2(CO3)2(OH)2; Zbirka PMS
  Malahit, Cu2(CO3)2(OH)2; Zbirka PMS
 • Goethit, FeO(OH); Zbirka dr. Goran Schmidt
  Goethit, FeO(OH); Zbirka dr. Goran Schmidt
 • Kremen, SiO2; Zbirka PMS
  Kremen, SiO2; Zbirka PMS
 • Limonitni kapniki
  Limonitni kapniki