Herbarij barona Karla Zoisa (1756-1799)

Prirodoslovni muzej Slovenije hrani tudi herbarij Karla Zoisa. V njem je približno 2100 pol, na katerih so rastline prilepljene. Na etiketah je zapisano samo latinsko ime rastline. Baron Karel Zois je bil mlajši brat veliko bolj znanega Žige Zoisa. Bil je med prvimi, ki je raziskoval alpsko rastlinstvo na Kranjskem. Pri nabiranju in odkrivanju je imel srečno roko in oko za nove vrste, ki pa jih ni opisal sam, ampak jih je pošiljal botanikom v Celovec in na Dunaj. Po njem se imenujeta zoisova zvončica, “prava hčerka slovenskih planin”, in zoisova vijolica, “najlepši otrok naših gora”. Prvi je našel tudi kratkodlakavo popkoreso, nežni kamnokreč, črnoškrlatni kamnokreč in gorenjsko lepnico. Ohranili so se tudi njegova terenska beležnica in seznami slovenskih rastlinskih imen, ki sta jih zbirala skupaj z bratom Žigom.

  • Herbarijska pola s zoisovo zvončico (Campanula zoysii)
    Herbarijska pola s zoisovo zvončico (Campanula zoysii)

Prijavite se na e-novice