Herbarij barona Jožefa Kalasanca Erberga (1771-1843)

V svojem vrtu pri gradu na Dolu pri Ljubljani je baron Jožef Kalasanc Erberg leta 1798 nabral rastline za “dolski herbarij” (Herbarium vivum Lustthalense). Zbirka je v knjigi, ki je visoka 47 cm in široka 32 cm. Na vsaki strani je prilepljena samo ena posušena rastlina, njeno ime pa je zapisano v latinščini. Dodane so pripombe v nemškem jeziku, seveda v gotici. Knjiga ima 135 listov in se zaključuje z abecednim katalogom vrst.

Prirodoslovni muzej Slovenije hrani tudi morda še zanimivejši herbarij iz Erbergove zapuščine. Ta knjiga je visoka 41 cm in široka 27 cm. Na prvem listu je označeno, da je bil lastnik J. K. Erberg, ni pa bilo mogoče ugotoviti nabiralca rastlin in starosti herbarija. V njem so rastline, ki rastejo na travnikih in v gozdovih v okolici Dola, nekaj vrst pa je nedvomno gojenih. Posušene rastline so v rumenih in rdečih papirnatih vazah, na vsaki strani je več primerkov, ki so jim dodana latinska imena. V herbariju je skupaj 389 vrst.

  • Stran iz Dolskega herbarija
    Stran iz Dolskega herbarija

Prijavite se na e-novice