Avstro-ogrska posušena flora (Flora exsiccata Austro-Hungarica)

Ena najbolj obširnih herbarijskih eksikatnih zbirk, pri kateri so sodelovali tudi kranjski botaniki, je nastajala na Dunaju na prelomu 19. in 20. stoletja (1881-1913). Glavni urednik Avstro-ogrske posušene flore (Flora exsiccata Austro-Hungarica) je bil avstrijski botanik Anton J. Kerner von Marilaun (1831-1898). Po njegovi smrti je delo nadaljeval botanik C. Fritsch, končala pa sta ga H. de Handel-Mazzetti in I. Doerfler. V zbirki je 40 centurij ali 4000 primerkov nižjih in višjih rastlin z ozemlja Avstro-Ogrske. Pri oblikovanju zbirke so sodelovali 204 botaniki. Herbarijski listki (shede) so bili tiskani in posebej objavljeni.

Na Kranjskem je bilo nabranih 130 vrst, med njimi seveda največ takih, ki imajo pri nas klasično nahajališče (blagajev volčin, kranjska selivka, froelichov svišč, kranjski jeglič, fleischmannov rebrinec, zoisova zvončica ...). Med sodelujočimi botaniki omenimo le K. Dežmana, A. Paulina, F. Krašana in L. Derganca.

  • Herbarijska pola z evropsko gomoljčico (Pseudostellaria europaea)
    Herbarijska pola z evropsko gomoljčico (Pseudostellaria europaea)

Prijavite se na e-novice