Donacija meseca - amoniti izpod Begunjščice

Mezozojske kamnine, ki tvorijo greben Begunjščice, v sebi poleg rude skrivajo tudi zanimive ostanke izumrlih glavonožcev amonitov. Predvsem v jurskih plasteh, starih približno 200 milijonov let, najdemo majhne in velike okamnele hišice amonitov. Posebno zanimivi so ostanki v rdečkastih gomoljastih apnencih na južnem pobočju Begunjščice.

Avtorja: mag. Matija Križnar in dr. Miha Jeršek

Donacija je na ogled od 3. 4. 2018 do 30. 4. 2018.

  • Na mnogih mestih pod grebenom Begunjščice so bili odkriti zanimivi ostanki amonitov, ki so pogosto deformirani. Predstavljeno okamnelo hišico glavonožca je Prirodoslovnemu muzeju Slovenije podaril geolog Bojan Ambrožič. Fotografija: Matija Križnar
    Na mnogih mestih pod grebenom Begunjščice so bili odkriti zanimivi ostanki amonitov, ki so pogosto deformirani. Predstavljeno okamnelo hišico glavonožca je Prirodoslovnemu muzeju Slovenije podaril geolog Bojan Ambrožič. Fotografija: Matija Križnar

Prijavite se na e-novice