NE SPREGLEJTE!

ŠČEPEC SOLI

Nova občasna razstava
Več

Zbirka vzorcev lesa

Ksiloteka je posebna oblika zbirke, v kateri so shranjene različne vrste lesa (grško »xylon« pomeni les, »theque « pa bi lahko prevedli kot shramba). Včasih so s tem pojmom označevali zbirke lesa, v katerih so bili primerki nažagani v obliki knjig, poleg lesa, pa so bili pogosto predstavljeni še drugi deli rastline. Prve ksiloteke so nastale ob koncu 17. stoletja, ko so vrste lesa predstavljali v kabinetih čudes. Kasneje so zbirke postale bolj obsežne in sistematično urejene. Danes jih ponekod uporabljajo za raziskave anatomije lesa ter njegovih fizikalnih in mehaničnih lastnosti.  

Tudi Kranjski deželni muzej je nekdaj hranil bogato ksiloteko - v muzejski inventarni knjigi je navedenih kar 751 vrst domačega in tujega lesa. Ko so oktobra 1831 v Ljubljani v liceju, v nekdanjem frančiškanskem samostanu, slavnostno odprli Kranjski deželni muzej, so del te zbirke razstavili. V prvem vodniku po muzeju je zapisano: »V stekleni omari pod tretjim oknom je 108 kranjskih vrst lesa, nažaganih v obliki knjig z etiketami kot knjižnimi naslovi, zraven pa prav toliko kozarcev s semeni in fascikel z listi in cvetovi. Zbirko je posredoval zaslužni deželni guverner Schmidburg, zbral pa pl. Pinter, okrajni gozdar v Šmohorju«. Vzorci lesa so nažagani v obliki hrbtov knjig. Imena na njih so izpisana kot naslovi z zlatimi črkami: najprej nemško, latinsko, italijansko, madžarsko in šele na koncu slovensko ime. Od razstavljenih domačih 108 vrst lesa se je do danes ohranilo samo 64 primerkov.

 • Del Pinterjeve zbirke vzorcev lesa. Foto: David Kunc
  Del Pinterjeve zbirke vzorcev lesa. Foto: David Kunc
 • Pravo vinsko trto (Vitis vinifera) so imenovali Divji Teßz. Foto: David Kunc
  Pravo vinsko trto (Vitis vinifera) so imenovali Divji Teßz. Foto: David Kunc
 • Maklen oz. poljski javor (Acer campestre) so imenovali Mali Klen. Foto: David Kunc
  Maklen oz. poljski javor (Acer campestre) so imenovali Mali Klen. Foto: David Kunc
 • Rešeljiko (Prunus mahaleb) so imenovali Divja Visna. Foto: David Kunc
  Rešeljiko (Prunus mahaleb) so imenovali Divja Visna. Foto: David Kunc
 • Črni trn (Prunus spinosa) so imenovali Ternye. Foto: David Kunc
  Črni trn (Prunus spinosa) so imenovali Ternye. Foto: David Kunc
 • Drobnico (Pyrus pyraster) so imenovali Divja Hruskva. Foto: David Kunc
  Drobnico (Pyrus pyraster) so imenovali Divja Hruskva. Foto: David Kunc
 • Skorš (Sorbus domestica) so imenovali Oskorusz drevo. Foto: David Kunc
  Skorš (Sorbus domestica) so imenovali Oskorusz drevo. Foto: David Kunc
 • Črni bezeg (Sambucus nigra) so imenovali Cserni Bazak. Foto: David Kunc
  Črni bezeg (Sambucus nigra) so imenovali Cserni Bazak. Foto: David Kunc
 • Dobrovito (Viburnum lantana) so imenovali Bekovina. Foto: David Kunc
  Dobrovito (Viburnum lantana) so imenovali Bekovina. Foto: David Kunc
 • Navadno kalino (Ligustrum vulgare) so imenovali Drévo biszerno. Foto: David Kunc
  Navadno kalino (Ligustrum vulgare) so imenovali Drévo biszerno. Foto: David Kunc
 • Šmarno hrušico (Amelanchier ovalis) so imenovali Boxje Hruskva. Foto David Kunc
  Šmarno hrušico (Amelanchier ovalis) so imenovali Boxje Hruskva. Foto David Kunc

Prijavite se na e-novice