Ljerka Trampuž

 • muzejska svetnica

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Oddelek za stike z javnostjo
Prešernova 20, p.p. 290, SI - 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 62
F: (01) 241 09 53
E: ltrampuz@pms-lj.si

Izobrazba

 • univ. dipl. biologinja

Področje delovanja

 • muzejska pedagogika

Nagrade in priznanja

 • Leta 1987 je prejela strokovno jugoslovansko Priznanje  (Povelja) za izjemne uspehe in ustvarjalnost v muzejskem delu.
 • Leta 2008 je prejela Valvasorjevo priznanje za leto 2007 za izvirno izvedbo razstave Skrivnosti gozda v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke - za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)

Objave

 • Ljerka Trampuž:  Prirodoslovni muzej Slovenije: Pedagoški vodnik po razstavnih zbirkah, Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 1998.
 • Ljerka Trampuž: KJE? V Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2008.
 • Ljerka Trampuž:  MUZEJSKA PRIPOVEDKA ali miška in slonček v Prirodoslovnem muzeju, Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2010.
 • Ljerka Trampuž:  MIŠKA IN SLONČEK PRI GOZDNIH ŽIVALIH, Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2015.
 • Ljerka Trampuž:  MIŠKA, SLONČEK IN MUZEJSKO MORJE, Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2017.

Prijavite se na e-novice