Alenka Jamnik

 • Fotografija: Ciril Mlinar
  Fotografija: Ciril Mlinar
 • bibliotekarska specialistka

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Specialna knjižnica
Prešernova 20, p.p. 290, SI - 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 44
F: (01) 241 09 53
E: biblioteka@pms-lj.si

Izobrazba

 • univ. dipl. inž. geologije

Področje delovanja

 • vodenje knjižnice enega knjižničarja (KEK-ec)
 • vzdrževanje in urejanje knjižne zbirke Specialne knjižnice PMS
 • strokovna obdelava knjižnega gradiva (COBISS, lastne baze)
 • vnosi bibliografij sodelavcev in priprava izpisov bibliografij
 • priprava razstav, popularizacija naravoslovnega knjižnega gradiva, objavljanje člankov, iskanje informacij, idr.

Nagrade in priznanja

 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke - za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)

Objave

 • KRIŽNAR, Matija (avtor, fotograf), JAMNIK, Alenka. Triasna ostriga nad Podbelo. Proteus, ISSN 0033-1805, mar. 2013, letn. 75, št. 7, str. 322-323, ilustr. [COBISS.SI-ID 1213685
 • JAMNIK, Alenka (avtor, fotograf). Geološko knjižno gradivo v knjižnici Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Konkrecija, ISSN 2232-5581, april 2012, št. 1, str. 85-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 1118197]
 • JAMNIK, Alenka. Geološki dragulji v knjižnici Prirodoslovnega muzeja Slovenije in digitalizacija. Geološki zbornik, ISSN 0352-3802, 2013, 22, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 1204469
 • JAMNIK, Alenka (avtor, fotograf). Geologija Kamniških in Savinjskih Alp : Alenka Jamnik. V: GOLNAR, Tone, MOROJNA, Silvij, POLLAK, Bojan. Plezalni vodnik, Kamniške in Savinjske Alpe, Kamniška Bistrica. 3., popravljena in razširjena izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2012, str. 28-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 1135605]
 • JAMNIK, Alenka (avtor razstave). Knjižni zakladi v Prirodoslovnem muzeju Slovenije : Prirodoslovni muzej Slovenije, 20.12. 2013 - 30. 1. 2014, vitrina četrtletja. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 20. 12. 2013 do 30. 1. 2014. [COBISS.SI-ID 1278965]
 • Šifra raziskovalca: 24080
 • Reprezentativne bibliografske enote
 • Osebna bibliografija

Prijavite se na e-novice