Odpiralni čas

Fotografija: Ciril Mlinar Cic

 

Od 1. maja do 30. septembra
vsak dan od 8.30 do 18.30

Interaktivni vodnik

Pripravili smo kljuc za dolocevanje rastlin:  Spoznajmo 100 rastlin alpskega botanicnega vrta Juliana. Na voljo je tudi v drugih jezikih, in sicer v italijanšcini. nemšcini, anglešcini in francošcini.

Dostopen tudi kot vodnik (elektronska knjiga) v slovenšcini, italijanšcini, nemšcini, anglešcini in francošcini.

Zajetih je 100 najznacilnejših rastlin, ki v Juliani dobro uspevajo in vsako leto cvetijo. Z njuno pomocjo spoznavamo rastline in njihove prilagoditve na življenje v gorah, izvemo marsikaj zanimivega o predstavljenih vrstah in si naberemo izkušnje za dolocanje rastlin z zahtevnejšimi vodniki v naravnem okolju naših Alp.

Z uporabo dolocevalnih kljucev se lahko seznanite na delavnicah. Nekaj delavnic smo predvideli v koledarju dogodkov.